גן לאומי מורדות הר הצופים – שכונות אל עיסאווייה ואט-טור

גן לאומי שכונת אט-טור

מידע ונתונים

תכנית מתאר מקומית 11092א', להקמת גן לאומי על מורדותיה המזרחיים של הר הצופים, בין אל-עיסאווייה ואט-טור, הופקדה להתנגדויות הציבור בנובמבר 2011. התאריך האחרון להגשת ההתנגדויות לתוכנית נקבע לאפריל 2013 לאחר שבית המשפט העליון דחה עתירת התושבים לתרגם את עיקרי התכנית לערבית.

ב 2 באפריל 2013 הגישה 'במקום' התנגדות לתכנית.

רקע

בשנת 2004 החלו תושבי השכונה הפלסטינית שבצפון מזרח ירושלים אל-עיסאווייה בשיתוף 'במקום' בהכנת תכנית מתאר לשכונה. מטרת התכנית היא לאפשר בניה ופיתוח, לעצור את גל הריסות הבתים ולהבטיח לתושבי השכונה עתיד טוב יותר. מספר חודשים מאוחר יותר התחילו גם תושבי אט-טור הסמוכה בהכנת תכנית.

תגובת הרשויות
בתגובה לשתי התכניות הללו החלה רשות הטבע והגנים הלאומיים בתכנון גן לאומי על השטח שבין שתי השכונות שצוינו לעיל. במסגרת פגישות התאום הרבות שהתקיימו בין מתכנני אל-עיסאווייה לבין מתכנני הגן הלאומי נאמר במפורש כי מטרת הגן הלאומי היא לבלום את התפשטות השכונות הללו אל השטח הפתוח. בהמשך נעלם טיעון זה והוצגו הצדקות אחרות לנחיצות הגן הלאומי.

גן לאומי לא מוצדק
מתכנני 'במקום' זיהו את הוואדי הדרומי כשטח בעל איכויות נוף. בעקבות זאת נערך ע"י 'במקום' ניתוח נופי ובהתאם לתוצאותיו תוכנן הוואדי הדרומי כשטח פרטי פתוח שישמש לחקלאות, נופש ותיירות. האזורים המיועדים לבנייה הוגבלו לשלוחה שמעל הוואדי.
במהלך השנים עמלו קשה ברשות הטבע והגנים כדי לנסוך בגן הלאומי תכנים סביבתיים: גייסו את הארכיאולוגיה, את ספרי הנביאים ואת מדע הבוטניקה והזואולוגיה. הכול כדי להצדיק את הכרזתו של גן לאומי בלב השטח הבנוי בירושלים המזרחית.

נתונים לגבי אל-עיסאווייה

השר להגנת הסביבה הורה לבחון מחדש את קידום התוכנית להקמת הגן הלאומי

בחודש אוקטובר 2013 הורה השר להגנת הסביבה עמיר פרץ, לעצור את קידום תוכנית הגן הלאומי 'מורדות הר הצופים'. השר פרץ אמר כי יש לבחון  את התכנית מחדש בכובד ראש ולשקול את קידומה לנוכח ההשלכות הלאומיות והבינלאומיות הכרוכות בה. לדבריו, בשטח אין ערכי טבע רגישים באופן מיוחד. כתבה מומלצת בנושא פורסמה בעיתון הארץ. ב-14 בנובמבר 2013, קיימה הועדה המחוזית לתכנון ובנייה דיון מרתוני חריג (של כ-9 שעות) בסיומו הודיעה כי היא מאשרת את התכנית להקמת הגן. נציגי רשות הטבע והגנים לא השתתפו בהצגת התכנית, בהתאם להוראות השר להגנת הסביבה הממונה עליהם.

מכתב 'במקום' לשר להגנת הסביבה עמיר פרץ, אוקטובר 2013 (PDF)

ערר למועצה הארצית לתכנון ולבנייה

בעקבות ההחלטה של הועדה המחוזית לאשר את התוכנית, הוגשה בקשה לרשות ערר. הבקשה אושרה ולאחריה הוגש ערר למועצה הארצית לתכנון ובנייה בתחילת פברואר 2014.

להורדת הערר במלואו - ערר גן לאומי מורדות הר הצופים- כולל מפות  (PDF)

בספטמבר 2014 החליטה ועדת הערר של המועצה הארצית לקבל את עמדת 'במקום' והורתה על החזרת התכנית בוועדה המחוזית. הוועדה אמנם אישרה את עצם קיומו של הגן הלאומי אך הבהירה כי לא ניתן לקבוע את גבולותיו מבלי שתתקיים בדיקה של צורכי תושבי שתי השכונות הסמוכות אליו.

החלטת ועדת ערר מורדות הר הצופים (PDF)

סיכום

לשכונות אט-טור ואל-עיסאווייה אין חלופת תכנון אחרת. שתי השכונות מוקפות באלמנטים אורבניים בלתי עבירים (כגון: כביש ארצי, קמפוס אוניברסיטה, מתחמי כנסיות, שכונות יהודיות). שתי השכונות בנויות בצפיפות גבוהה והתשתיות בהן דלות וחסרות. השטח שנכלל כעת בתכנית הגן הלאומי גוזל, למעשה את כבשת הרש.


    ציוץ