English | العربية

במקום נגד ההתקפות על אירגוני זכויות האדם בישראל

ההתקפות האחרונות על ארגוני זכויות האדם מטרתן אחת: להטות את הדיון הציבורי בישראל מעצם קיומן של הפרות של זכויות אדם.

עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, עומדת בגאווה בין כל הארגונים אשר ההתקפות התמקדו בהם, ועומדת על זכותנו לחופש ביטוי ופעולה בכל דרך שבחרנו בה.

אנחנו רואים קמפיין זה כמסוכן בשל
הניסיון לייצר דה-לגיטימציה של ארגוני זכויות האדם ופועלם למען חברה דמוקרטית ופלורליסטית, ואת ההתמקדות בעובדים נבחרים של הארגונים כהסתה לאלימות, שיש לחקור אותה.

עמותת במקום תמשיך לפעול למען הגנה על זכויות תכנון של כל מי מבין תושבי ישראל והשטחים שבשליטתה, שזכויותיו נמצאות בסיכון או סובל מאפלייה תכנונית. ​

12391895_10153113522290566_4649042868160836459_n