English | العربية

דפי מידע

זכותון פינוי-בינוי

פינוי-בינוי הוא כינוי לאחד מהמסלולים המקובלים בישראל לצורך התחדשות עירונית. הזכותון מציע שורה של שאלות ותשובות בנושא פינוי בינוי: אלו סוגים של פינוי-בינוי קיימים? מה היתרונות ומה החסרונות של תכניות פינוי -בינוי? האם ישנם מסלולים אחרים להתחדשות עירונית?איך יכולים בעלי הדירות להשפיע על פרויקט פינוי-בינוי? איזה שאלות מומלץ לתושבים העומדים בפני פרויקט של פינוי בינוי לשאול את עצמם?

מונחי יסוד בתכנון : לקרוא ולהבין תוכניות

דף מידע, 2008

תוכניות מעצבות את המרחב שמסביבנו ומשפיעות במידה רבה על איכות חיינו. הן קובעות בין השאר איפה מותר לבנות והיכן אסור, מה גובה המבנים שיוקמו, היכן ייבנו מוסדות ציבור, מה רוחב הכבישים שייסללו ואילו שטחים יישארו ירוקים ופתוחים. ואולם, התוכניות כוללות מונחים מקצועיים, שמשמעותם אינה ברורה לרובנו, והדבר מקשה על הבנת תוכניות, ובמקרה הצורך על הגשת התנגדות להן. דף מידע זה נועד להבהיר את המונחים הללו.

התנגדות לתוכנית : איך, מה ולמה?

דף מידע

חוק התכנון והבנייה, שלפיו מכינים את כל התוכניות בישראל, אינו מחייב עדיין את שיתוף הציבור בהליך התכנוני עצמו, אבל משהושלמה תוכנית והופקדה, מאפשר החוק לכל אדם שמרגיש עצמו נפגע מן התכנית, להגיש לה התנגדות. בכך, מתאפשרת השפעה – ולו חלקית – של הציבור על המוצר התכנוני הסופי. הכנסת שינויים בתוכנית, לאור הערות והתנגדויות מצד הציבור, יכולה לא רק לצמצם את הפגיעה האפשרית במתנגדים, אלא גם ליצור תוכנית טובה יותר.

מצוקת הדיור 2011 – תמצית נתונים

דף מידע, אוגוסט 2011

על הפערים בין היצע לביקוש, עליות המחירים, הקיצוצים בתקציב משרד הבינוי והשיכון ועוד.מוגש כחומר למחשבה מטעם הקואליציה לקידום דיור בהישג-יד

10 נקודות מרכזיות לקידום מדיניות דיור חברתית בישראל

דף מידע, יולי 2011

דיור אינו מצרך אלא זכות בסיסית של האדם. לדיור יש השפעה קריטית על החיים של כל אדם. קיומו או היעדרו של דיור בר השגה יקבע אם נוכל לגור בסביבה שבה חינוך טוב עבור ילדינו, שירותים טובים ומקומות עבודה. הוא יקבע האם נוציא סכום גבוה מדי כדי להבטיח לנו קורת גג, סכום שיבוא על חשבון טיפול שיניים ולעיתים אפילו אוכל.

מהו תכנון?

דף מידע

מהו תכנון? מהי סביבת התכנון ומי מעורב בו? כיצד מתבצע ההליך הסטטוטורי? מיהם היזמים ומהם החסרונות והיתרונות בהליכי התכנון? כל השאלות וכל התשובות בדף המידע

הכפרים הבלתי מוכרים בנגב- עובדות ומספרים

דף מידע, אפריל 2008

בנגב קיימים 46 כפרים ערבים בדואים, מהם רק 10 זכו להכרה מצד הממשלה ומוסדות התכנון. השטח עליו יושבים הכפרים מהווה כ- %2.7 משטח הנגב. מתוך 36 הכפרים שלא הוכרו, חלק נמצא במקום עוד מלפני קום המדינה, והאחרים קיימים זה עשרות שנים, לאחר שתושביהם הועברו לשם על ידי המדינה.

צווי הריסה בכפרים הבלתי מוכרים בנגב

דף מידע, 2008

לפי חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 , כל בניה, הקמה או הצבה של מבנה, ובכלל זה כל הרחבה ותוספת, מחייבות הוצאת היתר בניה. הקמה או הצבה של כל מבנה שהוא, ובכלל זה מבנים יבילים וארעיים, ללא היתר מהווה עבירה פלילית, ומבנה שהוקם ללא היתר מיועד להריסה. היתר בנייה מרשויות התכנון נדרש בין אם לאדם תביעת בעלות על הקרקע ובין אם רשויות המדינה הכירו בבעלותו על הקרקע.

תכנון הולם לשכונת ג'בל מוכבר ערב א-סוואחרה

דף מידע, אוגוסט 2008

בשנים 2006-2000 הרסו הרשויות הישראליות כ-40 בתים בשכונת ג'בל מוכבר ערב א-סוואחרה שבירושלים המזרחית, שנבנו ללא היתר בנייה או בניגוד לו. תושבי השכונה המעוניינים לקבל היתרי בנייה כדי לבנות את בתיהם, אינם יכולים להשיגם בגלל תכניות המתאר הבעייתיות החלות בשכונה. דף המידע בערבית, שהופץ בין תושבי השכונה, מסביר מושגים נפוצים בתחום התכנון והבנייה.