English | العربية

פעילות > ירושלים > התנגדויות

חוק התכנון והבנייה בישראל אינו מחייב את שיתוף הציבור בהליך התכנון עצמו, אך משהושלמה תכנית והופקדה, מאפשר החוק לכל אדם שמרגיש עצמו נפגע מן התכנית להגיש לה התנגדות. לעיתים קרובות נודע על יוזמות בנייה ופיתוח אשר עלולות לפגוע קשות בתושבים וכדי לנסות למנוע את הנזק, ניתן להיעזר בהתנגדות. הציבור יכול להתנגד לכל תכנית מתאר מחוזית, תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת אך אינו רשאי להתנגד לתכניות מתאר ארציות. לפרטים נוספים ראו דפי מידע באתר.

בצל האירועים בירושלים, ביום חמישי הקרוב, 22.10.2015, יערך דיון בדבר הקמת אתר להטמנת פסולת בצמוד לעיסאוויה – תכנית אשר תפגע בעשרות אלפי תושבים

הודעה לעיתונות, 20 לאוקטובר 2015

עמותת 'במקום', הגישה ערר לתכנית מתאר מקומית "13900: אתר להטמנת פסולת אינרטית וטיפול בפסולת יבשה וביצוע שיקום נופי ופארק מעליו". בשם תושבי  השכונות הפלסטיניות הסמוכות לאתר המתוכנן.

גן לאומי מורדות הר הצופים

התנגדות, 2 באפריל 2013

'במקום', יחד עם ארבעים תושבי שכונת אל-עיסאווייה הגישו התנגדות לתכנית להקמת גן לאומי מורדות הר הצופים. התושבים טוענים כי הגן הלאומי כולל את עתודות הקרקע האחרונות והיחידות עבור השכונה הצפופה ממילא. התושבים דורשים מהוועדה המחוזית ירושלים לדחות את התכנית להקמת הגן הלאומי ותחת זאת להורות על עריכתה של תכנית חדשה לשכונה, שתיתן מענה לצרכיהם.

תכנית פינוי בינוי ברחוב הציונות בירושלים

התנגדות, פברואר 2013

'במקום' סייעה לקבוצת תושבים מרחוב הציונות בירושלים להגיש התנגדות בפני הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירודשלים לתכנית לפינוי-בינוי למתחם המספרים הזוגיים ברחוב.

תכנית לאתר להטמנת פסולת בנחל אוג מצפון לעיסאוויה

התנגדות, 27 בדצמבר 2012

'במקום', ביחד עם נציגי תושבים משכונות פלסטיניות בענתא, אל-עיסאוויה ושועפט, הגישו לוועדה המחוזית ירושלים התנגדות לתכנית מתאר מקומית 13900 – אתר להטמנת פסולת. מימוש התכנית מותנה בהריסת 30 מבנים, בהם בנייני מגורים מאוכלסים. בנוסף, מימוש התכנית ייסגור את האופק התכנוני היחיד שנותר לשכונת אל-עיסאוויה.

מורדות מנחת ומורדות משואה

התנגדות, 1 במרץ 2012

הקואליציה לדיור בר השגה הגישה ב 1 במרץ 2012 התנגדויות לשתי תכניות שהופקדו על ידי הוועדה לדיור לאומי (וד"ל) של מחוז ירושלים. מההתנגדויות עולה כי למרות ההבטחות- התכניות אינן כוללות דיור בר השגה כפי שמאפשר החוק.

כביש הטבעת המזרחי

התנגדויות, 2003, 2008

כביש הטבעת המזרחי תוכנן כחלק מתכנית למערכות הכבישים והתשתיות העירוניים, שנועדה לתת מענה לבעיות התחבורה בירושלים במאה ה-21. צוות התכנון של הכביש הוקם בשנת 1991 ביוזמת עיריית ירושלים, באמצעות חברת 'מוריה'. לקראת סוף 2002 הופקדו להתנגדויות תכניות כביש הטבעת המזרחי. הכביש המתוכנן חולק לחמש תכניות (4585 א'-ה'). עד תום תקופת ההפקדה הגיעו לעיריית ירושלים ולמשרד הפנים כ-150 התנגדויות של גורמים פרטיים ושל ארגונים.

ליפתא

התנגדות, נובמבר 2004

'במקום' הגישה התנגדות לתכנית שימור ופיתוח לכפר ליפתא, אשר הופקדה לאחרונה. ההתנגדות מצביעה על כך שמעבר לשימור פיסי של הבתים אין בתכנית הצעה לפתרון הולם בתחום השימור והשילוב של מרכיבי זיכרון בתכנון פיסי של מרחב, אשר קיימים בו שרידים מן ההיסטוריה ההתיישבותית הפלסטינית. 'במקום' דורשת להחזיר את התכנית לדיון ציבורי.

מגדל התצפית – התושבים נגד מיזם תיירותי ברכס ארמון הנציב

התנגדות, 2002

בשנת 2000 הוגשה לוועדה המחוזית של מחוז ירושלים תכנית להקמת מגדל תצפית תיירותי על רכס ארמון הנציב. דיירי הרחוב הסמוך, לאחר שנדחתה התנגדותם בפני הוועדה המחוזית ירושלים, החליטו למצות את הליכי ההתנגדות באמצעות בקשה להצגת טענותיהם בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה, ופנו ל'במקום' לצורך קבלת סיוע בכתיבת ההתנגדות.

שיכוני תלפיות

התנגדות, 2001

שטח התכנית נמצא בלב שכונות מגורים בדרום ירושלים, בין דרך חברון במערב ושכונת ארנונה במזרח. 'במקום' סייעה לתושבים להגיש התנגדות לתכנית המוצעת.