English | العربية

ארכיון התגית: תמ"א 38

מתנדבות בהתחדשות עירונית

קול קורא – יולי 2017

רוצה להיות מעורבת בעשייה חברתית? התחדשות עירונית הוא נושא שמעניין אותך?  

אם את רוצה לסייע בהשמעת קולות שלרוב לא נשמעים בתהליכי התכנון – אלייך אנו פונות.

לעמותת "במקום – מתכננים למען זכויות תכנון" דרושות מתנדבות בתחום ההתחדשות העירונית.

אנו מחפשות אותך: אדריכלית, מתכננת, עובדת קהילה או מקצועות משיקים אחרים (גם אם את סטודנטית בתחום), המעוניינת לתמוך ולסייע לקהילות מוחלשות אשר עומדות בפני תהליכי התחדשות עירונית.

תמ"א 38 : הפרירפיה מחוץ לתחום

ידיעות אחרונות, 18.6.2012

גם אחרי כל התיקונים שהוכנסו בה, התכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה לא משתלמת לקבלנים, מעצימה את הפערים בין שכונות חזקות לחלשות ולא מצליחה לצאת מגוש דן. החשש: ירידה במחירי הנדל"ן תקבור את התכנית לחלוטין. כתבה על ממצאי דו"ח תמ"א 38 של 'במקום'.

תמ"א 38 – תכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה

דו"ח, דצמבר 2011

תמ"א 38 היא אחת התכניות המשמעותיות ביותר שאושרו בישראל, אשר לה השלכות כלכליות, חברתיות, הנדסיות ותכנוניות כבדות משקל, שלא זכו עד כה לתשומת לב ציבורית. הדו"ח שלפניכם מציג את מורכבות התמ"א במגוון תחומים ומציג פתרונות אפשריים הנהוגים בארצות אחרות.

הגדלת זכויות הבנייה בתמ"א 38-הרס המרקמים העירוניים

הודעה לעיתונות, 4 בנובמבר 2011

עמותת 'במקום' מתריעה הבוקר (ב', 4/4) במכתב ששלחה למועצה הארצית לתכנון ולבנייה, מפני אישור תיקון מס' 3 לתמ"א 38, אשר במסגרתו יוגדלו זכויות הבנייה שהתוכנית מאפשרת, עד כדי תוספת של 2.5 קומות ברוב אזורי הארץ. לאחרונה העבירה הולנת"ע (ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים) למועצה הארצית את המלצתה לקדם את התיקון המוצע לתמ"א 38, בכפוף ל"הצגת התייחסות" של המהנדסים בצוות התכנון מטעם משרד הבינוי והשיכון, שמקדם את התיקון המוצע, ולאחר קבלת עמדתו של מנכ"ל מכון התקנים הישראלי בנושא.