English | العربية

‘במקום’ הגישה התנגדות לתכנית המתאר המקומית חריש

הודעה לעיתונות

12 ליולי 2010

בטענה כי: “התכנית מתעלמת לחלוטין מרצון התושבים המתגוררים כיום בחריש”. בהתנגדות מוצג מודל תכנוני חדש, שגיבשו תושבי חריש, שמטרתו לאפשר צמיחה ופיתוח של הישוב לפי ערכים של התחשבות בסביבה ובחברה המתגוררת באזור.

‘במקום’ הגישה ביום שני, 12.7.10 את התנגדותה לתכנית המתאר המקומית של העיר חריש, אשר מטרתה להפוך את הישוב לעיר המותאמת לאוכלוסיה בעלת צביון חרדי בלבד.

אוכלוסיית חריש מונה כיום כ-1,300 תושבים, אשר הינם ברובם יהודים בעלי אורח חיים חילוני ודתי-מסורתי, וישנן בחריש גם מספר משפחות ערביות. הטענה המרכזית בהתנגדות שהגישה ‘במקום’ היא, כי “ההחלטה לכוון את התכנון והפיתוח של הישוב חריש לטובת אוכלוסייה חרדית איננה כוללת התייחסות לאופייה של האוכלוסייה הקיימת”. החלטה זו מעוררת דאגה רבה בקרב התושבים.

בהתנגדות מוצג מודל תכנוני חדש לקידום הישוב, אשר פותח על ידי אגודת “חריש הירוקה”, המורכבת מתושבי היישוב. המודל המוצע יאפשר פיתוח בעל מאפיינים עירוניים בהתאם לצורכי קבוצות האוכלוסייה הקיימות ביישוב ובאזור, תוך התחשבות בצרכי הסביבה וניצול התשתיות הקיימות במקום. כדי לממש את המודל המוצע, מבקשים התושבים להכיר בחלק מהשכונות של העיר המוצעת כיישוב נפרד, המוכר כוועד מקומי. עוד מבקשים התושבים כי שליש מהמרחב העירוני המוצע בתכנית המתאר יהיה מיועד לטובת אוכלוסייה כללית, כדוגמת תושבי חריש של היום. קהל היעד ליוזמה זאת מורכב מזוגות צעירים מהאזור המחפשים פתרון דיור ראשון וממשפחות המחפשות לשפר את מצב הדיור שלהן.

עוד נכתב בהתנגדות, כי יש לשמור על גבולות התכנון של העיר חריש בהתאם לתכניות התקפות ולא להרחיב אותם. בהקשר זה מוזכר בהתנגדות היישוב הערבי ברטעה, הסמוך לחריש, ואשר השטחים שמסביבו, אשר מהווים עתודת הקרקע היחידה עבורו, מוצעים לפיתוח עתידי של העיר חריש. ‘במקום’ מבקשת לבחון בצורה עניינית את אופי הפיתוח המוצע במסגרת היישוב חריש, תוך התחשבות בצרכים של האוכלוסייה המתגוררת בסביבה. כידוע, באזור ואדי עארה קיים איזון עדין בין קבוצות האוכלוסייה השונות ואסור לפגוע בו.

לדברי סזאר יהודקין מ’במקום – מתכננים למען זכויות תכנון’, “התכנית המוצעת גובשה ללא כל שיתוף של תושבי חריש והיא לא רק מתעלמת מצרכיהם, אלא גם תביא לתוצאה אשר תפגע קשות בצביון החיים הקיים והמועדף על ידי התושבים. בנוסף, התכנית המוצעת עלולה לפגוע בתושבי הישובים הסמוכים, ובראשם תושבי הישובים ברטעה ואום אלקוטוף. יש לדחות את התכנית המוצעת ולגבש תכנית חדשה בשיתוף מלא עם תושבי חריש והאזור”.

חריש – התנגדות עמותת במקום – 07-2010