English | العربية

‘במקום’ מזהירים מפני יישום לקוי של החלטות הוועדה להתחדשות עירונית ווועדת העבודה והרווחה בדבר הדיור הציבורי

הודעה לעיתונות, 24 בספטמבר 2015

עמותת ‘במקום’ מברכת על החלטת הוועדה להתחדשות עירונית ווועדת העבודה והרווחה להגן על דיירי הדיור הציבורי בתכניות של ‘פינוי-בינוי’.

עם זאת, עלינו לציין ולהזהיר, כי חלק מן החלופות שיוצעו לדיירי הדיור הציבורי בפרויקטים של התחדשות עירונית הן תיאורטיות בלבד! לדוגמה, האפשרות לעבור לדירה אחרת בדיור הציבורי אינה מעשית כאשר קיים מחסור חמור בדירות דיור ציבורי כיום.

 

בכדי להבטיח את זכויותיהם של דיירי הדיור הציבורי יש צורך בהתחייבות של המדינה להגדיל את מאגר דירות הדיור הציבורי.

אדר’ יעל פדן: “יש לברך על מתן האפשרות לדיירי הדיור הציבורי לחזור לדירות החדשות בפרויקט פינוי בינוי. עם זאת, יש לזכור שבנייה לגובה, שהיא האופיינית ל’פינוי-בינוי’ מתאימה לאוכלוסייה אמידה בלבד, וכדי שהפרויקטים המתוכננים לא יהפכו ל’סלאמס’ הבא, יש לחשוב על תכנון נכון כבר עכשיו.”