English | العربية

במקום פתרונות דיור לצעירים – תכנית המתאר החדשה לג’לג’וליה רק תעמיק את הבעיות

מקור: ויקיפדיה

הודעה לעיתונות,  4 באוגוסט 2014

קבוצת תושבי ג’לג’וליה בשיתוף עם עמותת ‘במקום- מתכננים למען זכויות תכנון’, הגישו השבוע התנגדות לתכנית המתאר החדשה ליישוב. על פי המתנגדים, התכנית שמקודמת כעת בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לא עונה על הצרכים ארוכי הטווח של היישוב. לטענתם, במקום לספק פתרונות דיור, התכנית רק תעמיק את הבעיות ותחריף אותן.

תהליך ההכנה של תכנית המתאר לג’לג’וליה החל לפני למעלה מעשור. אולם, רק בימים אלה, בעיכוב משמעותי, הגיעה התכנית לשלביה המתקדמים והופקדה להתנגדויות הציבור. התכנית מרכזת את כלל אפשרויות הפיתוח בעיר תחת מסגרת תכנונית אחת, מגדירה את פוטנציאל הפיתוח העתידי במועצה ומסדירה את מתחמי המגורים, התעסוקה ושטחי הציבור. אולם, על פי ההתנגדות, הערכות פוטנציאל הפיתוח וההסדרה המוצעת אינם נותנים מענה מספק לצרכי התושבים ובעיקר עבור הזוגות הצעירים.

המחסור בעתודות קרקע זמינות לפיתוח הביא במהלך השנים לכך שמספר רב של צעירים מוציאים פתרון דיור רק באמצעות פיצול הבתים בהם מתגוררים הוריהם, פעמים רבות עבור יותר מבן אחד. תחשבים המבוססים על נתוני ביטוח לאומי והלמ”ס, מראים כי קיים מצב מתמשך של מחסור בכ-400 יחידות דיור. התכנית המוצעת מספקת מענה חלקי בלבד לצרכים אלו. בנוסף, מרבית השטחים המיועדים לפיתוח לפי התכנית, נמצאים כבר כעת בשלבי תכנון מתקדמים וחלקם למעשה כבר מבונים.

המתנגדים לתכנית מדגישים כי הפתרון המעשי היחיד להרחבת היישוב הינה לכיוון צפון כדי לתת מענה על מצוקות הדיור ועל כך יש להתייחס בתכנית. לטענתם, יש לצרף לתחום התכנית את השטחים שמצפון לג’לג’וליה כאפשרות יחידה לפיתוח עתידי, ולערוך מחדש את החלוקה בין קרקעות המיועדות לצרכי ציבור ולייעד לצרכי מגורים שטחים שאינם נחוצים למטרה זאת.

מתכנן ערים סזאר יהודקין מעמותת ‘במקום’ : “התכנית המוצעת נותנת מענה למצוקה מידית בלבד בתחום הדיור, אבל אינה מאפשרת אופק תכנוני לטווח ארוך. ללא פתרון יסודי שיכלול עתודות קרקע לפיתוח עתידי המצוקה הנוכחית של הזוגות הצעירים תחזור על עצמה מחדש ותחריף/תעמיק”.

אחמד עבד אל-ג’אפר, רואה חשבון וחבר מועצה, אחד התושבים שהגישו התנגדויות: “התכנית המוצעת אינה פותרת את הבעיות הקיימות, אלא להיפך, היא עלולה לפגוע בתושבים. אנחנו זקוקים לתכנית לטווח ארוך העונה על צרכיהם של כל התושבים. פעם אחרונה שפרסמו מכרזים של חלקות קרקע זה היה לפני 20 שנים, והיום, מספר התושבים פי 3 ממה שהיה אז, אך מספר החלקות נשאר אותו דבר”. בנוסף, אחמד עבד אל-ג’אפר הודה לסזאר יהודקין, מתכנן ערים מעמותת ‘במקום’, על שיתוף הפעולה שלו עם התושבים וההסבר על התכנית והבעיות שנגרמות על ידיו, והגשת ההתנגדות יחד אתם.

להורדת ההתנגדות: ג’לג’וליה – התנגדות 30-07-2014ב