English | العربية

בניין שבו חיים כ-70 נפשות מוצף לחלוטין מידי סערה במרכז שכונת אט-טור

20 בפברואר 2015

מידי חורף, בכל מערכת גשמים, הבתים מתחת לרחוב אל-סהל אל ג’דיד באט-טור שבירושלים המזרחית מוצפים לחלוטין. עשרות אנשים, בינם מבוגרים, ילדים ואף אנשים בעלי מוגבלויות נמצאים בסכנה בריאותית ובטיחותית ממשית ובתת-תנאים.

הבניין המצולם בסרטון מייצג את המצב הבלתי נסבל באזור. המבנה הוא בן ארבע קומות ומתגוררות 10 משפחות, המונות כ- 70 נפשות. במתחם, הנמצא בסביבה טופוגרפית קיצונית, כמעט ואין דרכים סלולות וגם מערכת ניקוז מעולם לא הותקנה בו. בהעדר מערכת ניקוז, בעונת החורף מתנקזים כל מי הגשמים ברחוב אל תוך הבניין, אל חדר המדרגות ואל תוך ארבעת הדירות התחתונות (מרתף+קרקע). דיירי קומת המרתף נאלצו להתפנות מדירותיהם מחוץ לבניין, הרחוב כולו מוצף ובמקום נוצרות שלוליות עמוקות של מים ובוץ. לדברי הדיירים, המצב רק הולך ומחמיר בשנים האחרונות.

בנוסף למצב הבלתי נסבל ישנן גם סכנות ממשיות. אנשים עם מוגבלות ומבוגרים – שחלקם זקוקים לטיפולים קבועים – לא יכולים לצאת מבתיהם לתקופות ממושכות. התושבים הקימו שביל מאולתר מסלעים מורמים ודרך קבע נופלים שם ילדים ומבוגרים בגלל הקושי במעבר. הילדים  נאלצים ללכת לפעמים על קיר תמך בצדו הדרומי של הרחוב אשר מעברו השני תהום של כ-6 מטר. לא מעט יסודות וקירות תמך הם בסכנת התמוטטות.

בהעדר פתרונות מערכתיים דיירי הבניין והרחוב מתמודדים עם בעיית ההצפות בדרכים מאולתרות שונות, כגון בניית קירות מבלוקים בפתח ביתם שיעצרו את המים, פתיחת חורי ניקוז מאולתרים ברחבי הבית ליציאת המים ובניית קירות תמך מאולתרים ברחוב. אולם, הסחף המתנקז ברחוב מביא עמו כמויות עצומות של אדמה, בוץ ואשפה והפתרונות המאולתרים אינם עומדים בעוצמת הזרם.

הבניין המצולם מייצג תופעה רחבה יותר, בסביבה שבה התושבים כבר התרגלו לתלאות החורף אשר במהלכו הם נאלצים לא פעם להתפנות מבתיהם. התושבים מוסרים כי הם פנו במהלך השנתיים האחרונות לאינספור גורמים – חברת הגיחון, גורמים בעירייה וקיבלו שלל הבטחות ואפס מעשים. כל זאת לצד המשך תשלומי מים וארנונה כנדרש כמובן.

בשכונת אט-טור יש תכניות מאושרות ישנות שאינן נותנות מענה לצרכי התושבים, לרבות קביעת שמורת טבע במקום האמור, הבנוי כולו. במקביל לזירוז תכנון הולם מחודש במקום, יש למצוא באופן מידי פתרון לבעיית הניקוז החמורה בשכונה שכן התנאים המחפירים בהם חיים התושבים כלל אינם מקובלים. אם העירייה רוצה בכך, יש לה די והותר כלים לפתרון הבעיה.

קישורים