English | العربية

בעיצומה של מחאת הדיור- חוק הוד”לים אושר בכנסת

הודעה לעיתונות

3 באוגוסט 2011

חוק הודל”ים שעבר היום (3.8.11) בכנסת הוא עוד הוכחה לכך שהממשלה אינה קשובה לעם בנושא התכנון. ‘המטה לתכנון אחראי’ קורא לממשלה שלא להשאיר את הדיור בר ההשגה בסעיף המטרות בלבד.

המטה לתכנון אחראי, הכולל עשרות ארגונים חברתיים וסביבתיים, מצר על ההחלטה של מליאת הכנסת לתמוך בהצעת חוק הוד”לים. במקום הצבעה עניינית על הצעת החוק, הכנסת התחלקה בהצבעתה לקואליציה ואופוזיציה. הממשלה סירבה לקבל את כל ההסתייגויות שהוגשו להצעת החוק. בין הבולטות, הסתייגויות היוצקות תוכן לנושא דיור בר השגה והסתייגות המפקיעה את תוקף תוכנית הבנייה, במידה ולא החלה בנייה תוך מספר שנים.

זאת בהמשך לפניותיו הקודמות, ועל רקע המחאה הציבורית החברתית הנרחבת, שבבסיסה מחאה כנגד מדיניות דיור אנטי חברתית בישראל. מדובר בהחלטה אומללה שתפגע בחברה הישראלית בסביבה ובכלכלה. לצערנו הממשלה התעלמה מהמחאה שסחפה ציבור גדול וכואב ונתנה שוב יד לוחצת לכרישי נדל”ן על חשבון החברה. בכך העמיקה שוב, את הפערים בחברה.

אנו במטה לתכנון אחראי נמשיך במאבק על תכנון סביבתי, חברתי ואחראי בישראל, כפי שראוי למדינה דמוקרטית מתקדמת, גם ברפורמה בתכנון ובבניה שהממשלה מקדמת בימים אלה בכנסת.

ארגוני המטה, יחד עם הקואליציה לדיור בר השגה, יעכבו אחרי פעילות הועדות שיוקמו מתוקף חוק הוד”לים על מנת לוודא כי דיור בר השגה לא נשאר רק בסעיף המטרות. בנוסף, אנו נעקוב ונבחן האם בתוכניות אלה מפקירה הממשלה את ההחלטות החשובות, לגבי סוג הבנייה, לשוק הפרטי או לוקחת אחריות. לבסוף, נפעל להגברת השקיפות בועדות אלה.

אנו קוראים לציבור להיות ערניים ולדרוש את שלו במסגרת תוכניות אלה.

השבוע התחדשו הדיונים בכנסת על הרפורמה בתכנון ובבניה. גם זו רפורמה מסוכנת שבמתכונתה הנוכחית תביא לפגיעה באינטרסים החברתיים והסביבתיים של הציבור הרחב.