English | العربية

דיור בר השגה אינו דיור במחירי השוק

הודעה לעיתונות

31 בינואר 2012

ארגונים חברתיים וסביבתיים וארגוני המחאה: הממשלה זורה חול בעיני הציבור.  ב 31.1.12 דנה הוועדה המשותפת פנים וכלכלה בכנסת בפרק של דיור בר-השגה ברפורמה בחוק התכנון והבניה. לפי ההצעה, דיור בר-השגה יוגדר כדירות קטנות ודירות להשכרה במחירי השוק. ארגוני המחאה וארגונים חברתיים וסביבתיים מזהירים: הצעת הממשלה מטעה וריקה מתוכן – דיור במחירי השוק אינו דיור בר-השגה.

ההחלטה להכניס הוראות לדיור בר-השגה בתוכניות מתאר היא החלטה חשובה, שעמדה במרכז התביעות של הארגונים החברתיים והמחאה החברתית. אלא שההצעה הממשלתית לדיור בר-השגה שתובא לדיון בוועדה המיוחדת לרפורמה בתכנון ובנייה רוקנה מתוכן, ברגע האחרון ובניגוד לנוסחים הקודמים. היא קובעת כי דיור בר-השגה יכול לכלול רק דיור להשכרה במחיר שוק או דירות קטנות במחיר שוק וללא כל סמכות לקבוע הוראות בעניין המחיר.

מדובר בשימוש מטעה במונח “דיור בר-השגה”. משמעות המושג בכל מקום בעולם הוא דיור זול ממחירי השוק, שמחירו נקבע בהתאם להכנסת הזכאים, ובוודאי לא דיור במחיר השוק.

אם ההגדרה תתקבל כפי שהיא, ייסתם הגולל על היוזמות המקומיות לדיור בר-השגה אמיתי, שכוללות גם דיור מוזל. ערים רבות מקדמות פרויקטים שבהם רכיב של דיור בר-השגה במחיר מוזל לזכאים. אלא שפרויקטים אלו הוקפאו בהוראת משרד המשפטים, בשל היעדר הגדרה משפטית של דיור בר-השגה בחוק. אם ההגדרה תישאר כפי שמציעה הממשלה פרויקטים אלה ואחרים לא יוכלו לצאת לפועל!

לדברי הארגונים החברתיים והסביבתיים וארגוני המחאה, “בציניות בלתי רגילה, הממשלה מביאה לדיון הצעת חוק שבאה לפתור את מצוקת הדיור בישראל ולאפשר דיור בר-השגה, אך מלבד הכותרת היפה ההצעה ריקה לחלוטין מתוכן. דירות במחירי השוק, גם אם הן קטנות או מיועדות לשכירות, אינן בהישג ידו של חלק גדול מהציבור בישראל, ועל כך יצאו מאות אלפי אזרחים למחות בקיץ האחרון.”

הארגונים הוסיפו, כי “מדובר בעוד הוכחה לכך שהרפורמה בתכנון אינה רפורמה חברתית, והיא לא תסייע ליצירת מרחב שמגשים את הרעיון של צדק חברתי”.

הארגונים דורשים שינוי מהותי של הגדרת דיור בר-השגה ומתן סמכות לרשויות התכנון לקבוע גם הוראות לעניין המחיר והזכאים, ולאפשר לראשי ערים לקדם דיור בר-השגה. כמו כן, יש לקבוע כי לא יאושרו תוכניות מתאר למגורים אלא אם יש בהן התייחסות מספקת (לפחות 20% מהדירות) לדיור בר-השגה בתמהיל מגוון, שחלקו יהיה גם במחיר ההולם את הצרכים של אוכלוסיות מעוטות הכנסה.