English | العربية

המלצות ועדת טרכטנברג בתחום הדיור הן אכזבה גדולה

הודעה לעיתונות

28 בספטמבר 2011

עמותת במקום: לוועדה לשינוי כלכלי-חברתי הייתה הזדמנות יוצאת דופן לחולל שינוי מהותי בתחום הדיור בישראל, שינוי שייתן מענה הולם לקיטוב ולהפרדה בין עשירים לעניים. בפועל, המלצותיה של הועדה רחוקות מאוד ממימוש חזון חדש וממתן פתרונות הולמים למצוקת הדיור.

ועדת טרכטנברג אמנם הכירה בצורך של כל תושב בדיור נאות ובהישג יד, בחשיבות של שכונות שיש בהן תמהיל חברתי ובמתן אפשרויות מגורים למגוון אוכלוסיות, אך בפועל לא המליצה על פעולות בנושא.

על פי המלצות הועדה, מירב המאמצים בתחום הדיור ייושמו רק בעתיד הרחוק ויופנו לבנייה באדמות מדינה פנויות במתחמי ענק. לא ניתנו שום הוראות מפורשות המחייבות בנייה של דיור בר השגה בקרקע פרטית ובפרויקטים של התחדשות עירונית. בינתיים, בחלק מהערים המרכזיות לא ניתן יהיה לקדם דיור בר השגה, פשוט משום ששם לא משווקות אדמות מדינה.

הועדה כן המליצה על קידום דיור בר השגה בקרקעות ציבור, אך כזה שנוצר ממכרזי דיור למשתכן וכדיור להשכרה, שחלקו במחיר נמוך ממחיר השוק. הניסיון מלמד שמכרזי דיור למשתכן לא הוכיחו עצמם עד היום, והניבו הנחה של 20% לדייר לכל היותר. ללא תמיכה בקבלת הלוואות לדיור, כלי זה לא יעזור לחלק נכבד מהמעמד הבינוני נמוך.

דיור להשכרה הוא חשוב, אך הועדה לא מציינת מהו שכר הדירה המפוקח וכמה מהדירות יושכרו במחיר נמוך ממחיר השוק. יתרה מכך, אין בהמלצות הגדרה ברורה לפיה דיור בר השגה לא יעלה על 30% מהכנסת המשפחה. אם מחירי השכירות לא ייקבעו במכרז, יש חשש שההטבות בקרקע ובמס לא יגולגלו לדיירים.