English | العربية

הממשלה הכשירה היום עוד הליך תכנוני בעייתי – שלא יפתור את מצוקת הדיור

הודעה לעיתונות, 2 בפברואר 2014

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (2.2.2014) את הצעת החוק להקמת ועדה מיוחדת לקידום הבנייה “במתחמים מועדפים לדיור” (הותמ”ל), שעניינה בראש ובראשונה יצירת הליך תכנוני מיוחד עוקף למערכת הקיימת. ארגוני המטה לתכנון אחראי מזהירים כי החוק יפגע בעקרונות הדמוקרטיים של הליך התכנון התקין, בחוסנם של ערים ובשטחים הפתוחים ובשמירת האיזונים הנדרשים במערכת התכנון בישראל.

במטה לתכנון אחראי, הכולל עשרות ארגונים חברתיים וסביבתיים, טוענים שנוסח הצעת החוק אינו יספק פתרון למצוקת הדיור ולמימוש הזכות לדיור של מרבית האוכלוסייה במדינה. לטענת המטה, הוא יפגע בחוסנן של הערים בישראל ובשטחים הפתוחים, יפגע בעקרונות הדמוקרטיים של הליך תכנון תקין המבוסס על שיתוף ציבור, יפגע באפשרות לחזק את המערכת הקיימת ולשמור על האיזון הנדרש בין כל מרכיבי מערכת התכנון. משמעות הדבר, יצירת מערכת תכנונית נוספת שיוצרת כפילות במערכת התכנון וסתירות פנימיות בה, שכופה מלמעלה תכניות ענק תוך עקיפת הרשויות המקומיות ונבחרי הציבור, המשקף חוסר תכנון כולל.

לטענת המטה הציבור ישלם מחיר יקר ולא יקבל מאום– התכנון המהיר עלול להביא פגיעה קשה בשטחים פתוחים, בסביבה ובבריאות הציבור, יאפשר לגבור על תכניות המתאר הארציות (תמ”אות) ומחוזיות, שקבועות בהן הוראות חיוניות להתפתחות תקינה של הארץ מבחינת משאבים, תשתיות, שמירה על ערכי טבע, נוף ואיכות חיים – הוראות שנאבקו עליהן במשך שנים, ועתה יועמדו בסיכון.

החוק מתעלם ממתן פתרונות לדיור בר השגה ולדיור ציבורי ומחזק את אי הצדק החלוקתי – משאבים ציבוריים ניכרים יוקצו לתכנון אותן שכונות ענק חדשות הערים בשטחים הפתוחים לאוכלוסיות “חזקות” על חשבון המשאבים הנדרשים לחיזוק מרכזי הערים ושכונות ותיקות. החוק גם אינו מתייחס לקידום תכניות ראויות כגון: שיפור תשתיות, כמו תחבורה ציבורית וחיזוק רשויות מקומיות.

המטה קורא לכנסת שלא לאשר את החוק במתכונתו הנוכחית ולאמץ במקומו את המלצות המטה לתכנון אחראי:

  • פתיחת חסמים למימוש יחידות דיור מתוכננות – על-פי נתוני משרד הפנים, קיימים מעל 300,000 יחידות דיור מאושרות שעברו את כל הליכי התכנון, אך אינן מתממשות בגלל שיקולים כלכליים וכן בגלל חסמים שונים המפורטים ב”דוח ברנע”, כגון: מחסור בתשתיות ביוב, תחבורה ושירותי ציבור. יש להשקיע את מירב המאמצים והמשאבים בפתרון החסמים הללו לפני שמקדמים תכנון שכונות ענק נוספות!
  • במקום להקים ועדה נוספת עוקפת שתיצור רק עוד בירוקרטיה, יש לחזק את ועדות התכנון ה”רגילות” ע”י תוספת כ”א ומשאבים, במיוחד לאור הרפורמה במערכת התכנון המאושרת בימים אלה, וכן לעשות שימוש בוד”לים שהוארכו לא מזמן.
  • שיקום הדיור הציבורי – יש לשקם ולחדש את מלאי הדיור הציבורי בכל שכונה ועיר בארץ.
  • התחדשות עירונית – יש להשקיע את עיקר המאמצים בחידוש מרכזי הערים במקום להקים שכונות פרווריות שיתחרו בהן.
  • רגולציה לשוק השכירות הפרטית – יש לקדם חקיקה שתיצור רגולציה בשוק השכירות הפרוע ותאפשר ליותר אנשים לשכור דירות במחירים ובתנאים הוגנים.
  • תמריצים ושימוש בסמכויות קיימות להגדרת דירות להשכרה ודיור בר השגה בתכניות “רגילות”
  • שיווק מסיבי של תכניות מאושרות בלא רווח למדינה
  • לקבוע תמהיל בו לפחות רבע מהדירות יהיו דיור בר השגה, במחיר ההולם את הכנסת הזכאים (לא הנחה כוללת ממחיר השוק), לרבות הקצאת לפחות 10% מהדירות לזכאי דיור ציבורי.