English | العربية

הקואליציה לדיור בר השגה במכתב לצוות ההיגוי של הפרויקט הלאומי לדיור

חצי מהדירות בפרויקט הממשלתי לבניית 150,000 יח”ד להשכרה צריכות להיות דיור בר השגה להשכרה לבעלי הכנסות בינוניות ונמוכות

הודעה לעיתונות, 27 לאוגוסט 2013

הקואליציה לדיור בר השגה שלחה הבוקר [שלישי 27.8] מכתב לצוות ההיגוי לפרויקט הלאומי לדיור, שדן בפרויקט לבניית 150,000 יח”ד להשכרה בתוך עשור. במכתבה טוענים עו”ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח ואד’ יעל פדן מעמותת במקום, בשם הקואליציה לדיור בר השגה, כי יש לקבוע תמהיל בו חצי מהדירות יהיו דיור בר השגה להשכרה, במחיר ההולם את הכנסתם של משפחות עם הכנסה נמוכה ובינונית, לרבות הקצאת חלק מהדירות לזכאי דיור ציבורי. כמו כן, יש לתת עדיפות למי שממתין לדיור ציבורי ומקבל סיוע בשכר דירה, ולזכאים אחרים לסיוע בשכר דירה בפרויקטים הללו על מנת שיוכלו לממש את הסיוע בפרויקט להשכרה יציבה וארוכת טווח במקום להסתמך על בעלי דירות פרטיים.

עוד נכתב, כי את הפרויקטים להשכרה יש להגדיר כפרויקטים להשכרה ללא הגבלת זמן, ואין לאפשר מכירת הדירות כעבור זמן. מכאן יש לקבוע כי הפרויקטים יישארו בבעלות המדינה, וייעודם להשכרה יישאר ככזה לעד. לגבי יחסי שוכר-משכיר נכתב, כי הצורך לקדם יחסי שכירות הוגנים בפרויקטים להשכרה במסגרת הפרויקט הלאומי לדיור, יכול להוות בסיס לחקיקה שתסדיר באופן כללי את יחסי השכירות למגורים בארץ, גם בשכירות הפרטית, כפי שקיים במרבית מדינות ה-OECD. בנוסף יש לקבוע סנקציות ברורות למקרים בהם תתגלה הפליה בהשכרת הדירות.

לגבי מיקום הפרויקטים בשולי הערים על קרקע פנויה נכתב, כי יש לעשות מאמץ דווקא למנף את הפרויקט הלאומי למען חיזוק ההתחדשות העירונית. כלומר – לשלב את הבנייה החדשה שתיבנה במסגרת פרוייקט הדיור הלאומי בתכניות להתחדשות עירונית במרכזי הערים. זאת, באמצעות יוזמה ציבורית שתיתן מענה לתושבים הוותיקים המתגוררים בשיכונים משנות החמישים והשישים.

הקואליציה לדיור בר השגה טוענת כי מעורבות ומימון ציבורי בתהליכי התחדשות עירונית חיוניים עבור שכונות אלה. במקום להרוס שכונות קיימות ולהקים מגדלים שתחזוקתם אינה בהישג ידם של התושבים, יש להשקיע משאבים ציבוריים בחידוש הבניינים הקיימים ובתוספת דירות מתונה שתאפשר לתושבים הוותיקים שירצו בכך להישאר בשכונה. מינוף הפרויקט הלאומי להשכרה ככלי להתחדשות עירונית יכולה לתרום גם לחידוש עירוני וגם לתוספת של דיור להשכרה, דיור בר השגה ודיור ציבורי, הדרושים כדי לפתח את השכונות הותיקות בצורה צודקת בלי להפוך אותן ממקום של אוכלוסיה מעוטת אמצעים למקום מדיר, שמחוץ להישג ידם של תושביו הוותיקים.

בהתייחסותה לאוכלוסיה הערבית בקואליציה נטען, כי לצורך מתן מענה למצוקת הדיור המחריפה ביישובים הערביים, ועל מנת לאפשר לאוכלוסיה הערבית לקחת חלק בפרויקט יש לקבוע כי חלק מהפרויקטים יוקמו בישובים של האוכלוסייה הערבית, ובערים מעורבות. בקואליציה ערכו בשנה האחרונה סיורים בכמה רשויות ערביות ורשויות מעורבות ומצאו כי בחלק מהרשויות יש ביקוש בקרב האוכלוסייה הערבית לפרויקטים איכותיים להשכרה ארוכת טווח.

המכתב נשלח בשם הארגונים הבאים: האגודה לזכויות האזרח, במקום, האגודה לצדק חלוקתי, איתך-מעכי, סיכוי והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי.

מכתב לחברי צוות ההיגוי של הפרויקט הלאומי לדיור (PDF)