English | العربية

השופט בערעור בסילוואן: “קודם כל תטפלו באנשים”

הודעה לעיתונות

5 ביולי 2010

שופט העליון סלים ג’ובראן לעיריית ירושלים: “צריך להשקיע בחינוך לפני תשתיות; קודם כל תטפלו באנשים”. בדיון שהתקיים ב5.7.10 בבית המשפט העליון, מתח השופט ג’ובראן ביקורת על התנהלות עיריית ירושלים, שמיהרה לבצע עבודות תשתית בשכונת ואדי חילווה שבסילוואן חרף התנגדות התושבים.

בית המשפט העליון דן ב5.7.10 בערעור שהגישו תושבי שכונת ואדי חילווה שבסילוואן, יחד עם ‘במקום’ והאגודה לזכויות האזרח, בניסיון לעצור את עבודות הבניה והתשתית בשכונה – עבודות שכל תכליתן היא התאמת השכונה לתיירות באתר ‘עיר דוד’, אותו מנהלת עמותת “אלע”ד”, תוך התעלמות מצרכיהם הבסיסיים של אלפי תושבים פלסטינים.

לשכונת סילוואן אין כלל תוכנית מתאר מפורטת והתושבים מבקשים מזה שנים את הסדרתה כדי שיוכלו לקבל היתרים לבניית בתיהם ומוסדות ציבוריים. במקום לקדם תוכנית כזו, במסגרתה ניתן גם להסדיר את פיתוח השכונה, הרשויות בחרו לבצע עבודות בעלות של שלושים מיליון NIS, שנועדו להפוך את השטחים הפנויים המעטים שבשכונה לחניונים. זאת, בשעה שתושבי המקום מעוניינים לייעד אותם להקמת גני ילדים, בתי ספר, סניף דואר וגנים ציבוריים, החסרים בשכונה.

בדיון אמר השופט ג’ובראן: “יש תושבים מתנגדים, וזה סימן שיש בעיה. בית המשפט זה לא המקום לפתור את זה, זאת אחריות של הרשות המקומית לשבת עם התושבים ולקדם תכנון.” כאשר ב”כ העיריה ענתה שהם שיתפו את התושבים, “אפילו המוכתאר חתם”, אמר: “יש לי בעיה עם מוכתארים, הם לא מייצגים את התושבים. זה היה בתקופה התורכית, חלק מהם אפילו לא יודעים לקרוא. יש נציגים יותר טובים מהמכותרים, נציגות של השכונות”. בהמשך, כשהוזכר שאין מוסדות ציבור הכרחיים בשכונה, הוסיף: “מה עם בתי ספר? כל השנים לא השקיעו בזה. עיריית ירושלים זה המקום היחיד שהפריטו את בתי הספר במגזר הערבי! קודם כל צריך להשקיע בחינוך, לפני תשתיות. קודם כל תטפלו באנשים ואח”כ ייפתרו הבעיות האחרות.”

עו”ד טלי ניר מהאגודה לזכויות האזרח המייצגת את התושבים בערעור: “עירית ירושלים, שכה אוהבת להיתלות ברוממות שלטון החוק, מפירה בעצמה את חוקי התכנון, כאשר היא מבצעת עבודות פיתוח ללא תוכנית מתאר מתאימה וללא והיתרי בניה, בניגוד להחלטת הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה”.

ג’וואד סיאם, יו”ר ועד תושבי ואדי חילווה: “יש לנו בעיות קשות בשכונה, של הריסות בתים, מחסור בבתי ספר, גני ילדים, מרפאות, גנים ציבוריים ועוד ואותם צריך לפתור. אנחנו לא מתנגדים לתיירות – להיפך, אבל זה לא צריך לבוא על חשבון הצרכים שלנו. אנו רוצים שישתפו אותנו בהליכי התכנון, ויתחשבו בנו.”

אדר’ אפרת כהן-בר מ’במקום’: “העובדה שהעירייה מדלגת על שלב התכנון, מהווה לא רק עבירה על החוק אלא גם פגיעה חמורה בזכויות התושבים, שכן היא מונעת את מעורבותם בהליך התכנון. הדרתם של התושבים מההליך מביאה לכך שצרכיהם האמיתיים לא נלקחים בחשבון ולא ניתן להם כל מענה”.