English | العربية

התנגדות לתכנית מתאר כוללנית לג’סר א-זרקא

התנגדות, ינואר 2017

ג’סר א-זרקא הינו היישוב הערבי היחיד השוכן על חוף הים התיכון בתחום מדינת ישראל והוא הוכרז כמועצה מקומית בשנת 1963 כאשר אוכלוסייתו מנתה כ-1,600 נפשות. בסוף שנת 2014 מנה כ-13,690 תושבים ושטח השיפוט של המועצה המקומית הינו כ-1,610 דונם בלבד. מבחינה חברתית-כלכלית מדובר באחת הרשויות המקומיות העניות במדינה, שמדורגת באשכול 1 מתוך 10 וממוקמת במקום 4 בלבד מתוך כל 252 הרשויות המקומיות.

תחילתו של ג’סר א-זרקא במיקומו הנוכחי לפני כ-90 שנה, לאחר שתושביו הראשוניים פונו ממקום מושבם המקורי באזור ביצות כבארה באזור זיכרון יעקב של היום בעקבות ייבושן. היות ורבים מהם עסקו בעבודות לייבוש הביצות, הוסדר עבורם מיקום חלופי של היישוב על חוף הים, ועובדה זאת תרמה להישארותם במקום אחרי הקמת המדינה. נכון להיום, ג’סר א-זרקא כלוא בין הים התיכון ממערב וכביש מס’ 2 ממזרח, ובין קיסריה מדרום וקיבוץ מעגן מיכאל ושמורת טבע נחל תנינים בצפון. מבחינה מוניציפאלית, המועצה האזורית חוף הכרמל עוטפת את המועצה המקומית ג’סר א-זרקא מצפון, מזרח ודרום.

תושבי ג’סר א-זרקא סובלים מזה שנים רבות מהעדר שטחים לפיתוח מקומי ומצפיפות בנייה גדולה ביותר. צעירים רבים דוחים את מועד נישואיהם בגלל מחסור בדירות. מי שיכולים ממשכים לחיות יחד עם ההורים לאחר חתונתם, וכאשר מתאפשר מפצלים את בית ההורים או בונים תוספות ללא היתר כדי לייצר פתרון דיור בסיסי עבורם וילדיהם. אחרים עוזבים את היישוב.

הכנת תכנית מתאר כוללנית היא מעשה חיובי לכשעצמו, אך התכנית המוצעת לוקה במספר כשלים ולמעשה אינה תואמת את צרכיהם של התושבים. בשל כך אנו מבקשים לדחות את התכנית המופקדת ולהורות על הכנתה של תכנית מתאר חדשה שתתחשב במאפיינים הייחודיים של תושבי ג’סר א-זרקא. במקביל לתיקון תכנית המתאר יש לפעול להרחבת תחום השיפוט של המועצה המקומית.

רוצה להצטרף להתנגדות?

    1. יש להוריד את הקובץ (התנגדות לתכנית מתאר לג’סר א-זרקא) ולמלא את כל הפרטים.
    1. עליך לחתום על הטופס בפני עו”ד.
  1. את הטופס המלא והחתום יש לשלוח לפקס: 04-8633432

המועד האחרון להגשת התנגדות הוא יום ג’, 24.01.2017