English | العربية

התנגדות רחבה לתכנית חדשה להרחבת כביש 65

“אישור התכנית במתכונתה הנוכחית יפגע במערך החיים של כל תושבי ואדי עארה”

הודעה לעיתונות, 6 במרץ 2014

התנגדות רחבה לתכנית חדשה להרחבת כביש 65, כביש ואדי ערה – שתהפוך  את כל הצמתים הקיימים בו למחלפים ותגדיל את מספר הנתיבים ל-3 לכל כיון.  עמותת ‘במקום’ הגישה התנגדות לוועדה לתשתיות לאומיות בשמם של עשרות תושבים מיישובים שונים בוואדי עארה. 

בימים אלה מקדם משרד התחבורה תכנית להרחבת כביש 65 (כביש וואדי ערה) ל-3 נתיבים לכל כיוון והפיכת כל הצמתים הקיימים בו למחלפים. עמותת ‘במקום’ הגישה התנגדות לתכנית בשמם של עשרות תושבים מיישובים שונים בוואדי עארה לאורך הכביש המתוכנן.לטענתם, יישומה של התכנית לשדרוג והרחבת כביש 65 במתכונתה הנוכחית יפגע בחיי היום יום של תושבי ואדי עארה. התכנית תסרבל את הכניסה לחלק מהיישובים, תבטל כניסות לשכונות ויישובים קטנים, תפגע בבעלי עסקים, בחקלאים, בבעלי קרקעות ובכלל ציבור התושבים באזור.

התושבים טוענים כי השדרוג המוצע בכביש 65 באזור ואדי עארה, מהווה פגיעה משמעותית ביכולתם לנוע ממקום למקום בצורה נוחה ויעילה.  בהתנגדות שהוגשה לוועדה לתשתיות לאומיות קוראים התושבים ועמותת ‘במקום’ לתיקון התכנית כך שיושם הדגש הנכון על התנועה המקומית והאזורית של כלי רכב והולכי רגל על פני הדגש שהושם כעת על התנועה העוברת ללא יעד מקומי.

מתכנן ערים סזאר יהודקין, מעמותת ‘במקום‘: “התכנית המוצעת מציעה שינויים משמעותיים באופן התנהלות התנועה בכביש ביחס למצב הקיים שלא לצורך. שינויים אלה פוגעים באורח החיים של תושבי ואדי עארה במובנים רבים. עבור למעלה מ-100,000 תושבים ביישובים שבסביבה, כביש 65 הוא לא ציר תנועה ארצי, אלא כביש שמחבר בין הבית לבית הספר, למקום העבודה, לשירותי בריאות ואחרים. פתרון תכנוני צודק חייב להתייחס לא רק לשיפור  בטיחות הנסיעה בכביש, אלא גם לאיכות החיים של התושבים שמתגוררים לאורכו, מבלי לפגוע במקומות העבודה, במסחר, בקרקעות חקלאיות וכולי”.

בשבועות האחרונים נערכו ברחבי האזור מפגשי הסברה לתושבים והוגשו עשרות התנגדויות פרטניות לתיקוני תוואי הכביש וגם כנגד ההליך המזורז באמצעותו התוכנית מקודמת. כמו כן הוגשו התנגדויות של הרשויות המקומיות השונות שלאורך הכביש (כפר קרע, ערערה, אום אל-פחם, מעלה עירון) ושל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עירון ושל הוועד הציבורי של תושבי ואדי עארה. הטענה המשותפת היא שהשדרוג המוצע עבור כביש 65 אינו עונה על המטרה הבסיסית של הדרך כאמצעי שמחבר בין אוכלוסיות ומקומות שונים. על כן, צריך לדחות את התכנית במתכונתה הנוכחית ולהורות על הכנתה מחדש.

ביום ראשון הקרוב, 09.03.2014, בשעה 11:00, יתקיים דיון פתוח לשמיעת ההערות וההתנגדויות לתכנית, במשרדי הוועדה לתשתיות לאומיות, רח’ יפו 234, (קומה 4, חדר ישיבות גדול) ירושלים.

מידע נוסף על ההתנגדות 

להורדת ההתנגדות המלאה