English | العربية

ועדת הפנים תדון בשילוב דיור בר השגה בתכניות בנייה למגורים

ועדת הפנים תדון ביוזמה שהייתה אחת מדרישות המחאה החברתית: שילוב דיור בר השגה בתכניות בניה למגורים

את ההצעה מקדמת יו”ר הוועדה, ח”כ מירי רגב, במסגרת התיקון לחוק התכנון והבנייה; ועדות התכנון יוכלו לדרוש, והקבלנים יקבלו תמריצים לשילוב דיור בר השגה במגוון פרויקטים. ארגוני הקואליציה לדיור בר השגה קוראים לממשלה לאשר את היוזמה.

מחר (שלישי, ה 11.2.14) תדון ועדת הפנים והגנת הסביבה בהצעת יו”ר הוועדה ח”כ מירי רגב להסמיך ועדות תכנון מקומיות להורות על שילוב דיור בר-השגה בתכניות מתאר למגורים, לרבות כאלה שנבנות על קרקעות פרטיות. זאת, במסגרת התיקון לחוק התכנון והבניה, שנדון בוועדה בחודשים האחרונים. התיקון יאפשר לרשויות מקומיות שירצו בכך, לקדם תמהיל מגוון של דירות בפרויקטים למגורים, ובכלל זה דיור בר השגה, לאחר שיוזמות דומות של מספר ערים נדחו בעבר בשל חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לפיה יש צורך להסדיר הנושא בחוק.

על פי ההצעה, יוסמכו ועדות התכנון ברמות השונות לקבוע כי חלק מהדירות בפרויקטים למגורים ייועדו לדיור להשכרה במחירי שוק, וחלק לדיור בר-השגה במחיר מוזל. הוועדות יוכלו בין היתר להציע זכויות בניה נוספות ליזם שיבנה דיור בר השגה, הכל תוך הקפדה על כללים שיבטיחו שקיפות ופיקוח על הליך התכנון וההקצאה של הדירות.
נוסח דומה אושר בממשלה הקודמת כחלק מהדיונים ברפורמה בתכנון, שלא הבשילה בסופו של דבר לכדי חוק. למרות זאת, נציגי הממשלה טוענים כעת כי הם מתנגדים ליוזמה; המענה שהם מציעים למחסור בדיור בר השגה הוא באמצעות מכרזי בניה על קרקע מדינה.

אלא שנתוני הקואליציה לדיור בר השגה מראים, כי מאז שהוחלט ב-2011 לקדם דיור מוזל על גבי אדמות מדינה, מתוך עשרות אלפי יח”ד ששווקו, רק 1,995 שווקו למכירה בתעריף מוזל (במסגרת “מחיר למשתכן”), רובן בפריפריה ובשטחים, ואף לא אחת במטרופולין תל-אביב, ועוד 406 יח”ד יועדו להשכרה ארוכת-טווח.

לדברי עו”ד גיל גן-מור, ראש תחום הזכות לדיור באגודה לזכויות האזרח ונציג האגודה בקואליציה לדיור בר השגה: “כדי ליצור מאגר משמעותי של דיור בר השגה, יש חשיבות רבה להסמכת ועדות התכנון, לרבות הוועדות המקומיות בערים, לקדם נושא זה, כחלק אינטגראלי מהליך התכנון. התיקון שמקדמת ח”כ רגב יפתח הזדמנות אדירה לייצר לראשונה דיור בר השגה בהיקף משמעותי גם במרכז הארץ וגם בפריפריה, ויבטיח תמהיל אוכלוסייה מגוון במקום המציאות העגומה של ערים נפרדות לעשירים ולעניים”.

אדר’ יעל פדן, רכזת תחום עירוניות בעמותת ‘במקום – מתכננים למען זכויות תכנון’ הדגישה כי “צריך להיזהר בהגדרת דיור בר השגה. דיור להשכרה במחיר מפוקח הוא הכלי המרכזי ליצירת דיור בר השגה ויש