English | العربية

ללא תכנון מפורט, הפגיעה במרקם החיים בבית ספאפא תהיה אנושה

תושבי בית ספאפא ועמותת ‘במקום’ לבית המשפט העליון: המדינה כשלה להציע פתרונות לבעיות שהעלו התושבים. ללא תכנון מפורט, הפגיעה במרקם החיים בבית ספאפא תהיה אנושה 

28 באוגוסט 2013

תושבי בית צפאפא ועמותת ‘במקום- מתכננים למען זכויות תכנון’ הגישו השבוע לבית המשפט העליון את עמדותיהם ביחס לתגובה המשלימה של המדינה (דהיינו: עיריית ירושלים, חברת מוריה ומשרד התחבורה) בנוגע לסלילת כביש 4 שיחצה ויבתר את השכונה. לטענת התושבים והעמותה, התגובה מוכיחה כי ללא תכנית מפורטת, הבעיות האקוטיות שהציגו התושבים יוותרו ללא מענה. התושבים והעמותה קראו לשופטי בית המשפט העליון לערוך סיור בשכונה ולראות במו עיניהם את הפגיעה האנושה הצפויה למרקם החיים בה מסלילת הכביש במתכונתו הנוכחית.

בתגובה של עמותת ‘במקום’ נטען כי המדינה לא ענתה על הדרישה של בית המשפט ולא הציעה פתרונות מעשיים לבעיות שיצור הכביש, קרי הפיכתה של בית ספאפא לקבוצת מובלעות מנותקות בתוך מבוך כבישים. על אף דרישתו המפורשת של בית המשפט, המדינה לא דייקה במצב הסטטוטורי של כל פתרון ואף לא פרטה לוח זמנים מדויק. זאת ועוד, המדינה מעזה ומצהירה שבעוד בשכונות האחרות הכביש המהיר רק גובל באזורים הבנויים, בבית צפאפא הכביש צפוי לעבור בתוך האזור המיושב. אף על פי כן, מעולם לא נערכה בחינה של חלופות תכנון לתוואי הכביש ולא התבצע מעולם תכנון מפורט וכולל תסקיר השפעה על הסביבה, כפי שנערך בחלקיו האחרים של הכביש.

אדריכלית שרי קרוניש מ’במקום’: ” הפתרון ברור- על המדינה לערוך תכנון מפורט שיכלול הארכה ניכרת של הקירוי המלא (מינהור) והסדרה של דרכים פנימיות חיוניות הקיימות מזה שנים. שינוי גישה שכזה הוא הדרך היחידה לתת מענה לצרכים הבסיסיים ביותר של תושבי בית ספאפא וכפי שהיה נעשה בכל מקום ובכל שכונה אחרת.”

ע”וד שרון קרני- כהן מ’במקום’:” אחרי עשרות שנים של הזנחה קשה ותת-השקעה בתשתיות עירוניות בסיסיות, מציעים כעת המשיבים לבית ספאפא אוטוסטרדה סואנת בת שישה מסלולים שתבתר את השכונה לאורכה ולרחובה, תמורת ‘פרסי ניחומים’ בדמות נטיעות עצים, סלילת מדרכות וריהוט רחוב . איש לא היה מעלה על דעתו להציע לתושבי קטמונים, גילה ובית הכרם “עסקת חליפין” אומללה כזאת.”

להורדת הקבצים המלאים (PDF) :

תשובה משלימה של ‘במקום

תשובת התושבים לעמדת המדינה – עו”ד קייס נאסר ועו”ד מוהנד ג’אברה

תשובת המנהל הקהילתי בית צפאפא