English | العربية

לעמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון דרושה מתכננת לעבודה בנגב ובצפון


תיאור התפקיד: העבודה הינה חלק מפרויקט שמטרתו לקדם זכויות נשים בתחום התכנון המרחבי. מאחר והפרויקט כולל עבודה עם נשים בחברות מסורתיות, נדרשת לתפקיד אישה.
הפרויקט יכלול, בין היתר, סדנאות העצמה לנשים המתמקדות בהעצמה אישית ובהיכרות עם מערכת התכנון, מוסדות התכנון והרשויות המקומיות הרלוונטיות. קבוצות הנשים יכתבו יחד מתווים להקמת מרכז תעסוקה לנשים, כולל מסחר למוצרים שהם פרי מעבודת נשים ולשירותים ציבור נוספים. בנוסף, מבין המשתתפות בסדנאות יגובשו קבוצות מנהיגות מקומיות לפיתוח והגדרת צורכי הנשים בחברה המקומית וקידומם אל מול הרשויות המקומיות. בסופו של תהליך ייכתב מודל לעבודה עם נשים בתחום התכנון המרחבי ולעבודה מול הרשויות. הפרויקט צפוי להימשך עד יוני 2023.
המתכננת תלווה את קבוצות הנשים בכל שלבי העבודה, תנחה את הסדנאות, תסייע בגיבוש המתווים לתכנון מרכזי המסחר, התעסוקה ושירותים ציבוריים. המתכננת תלווה ותייצג את הנשים במשא ומתן מול הרשויות המקומיות ומול גורמי התכנון.
המתכננת תעבור תקופה של הכשרה לעבודת התכנון בעמותה ויצופה ממנה להשתלב במשימות במחלקות השונות כחלק מתהליך ההכשרה. במשך עבודתה היא תודרך על ידי מתכננים של העמותה.
דרישות התפקיד:
מחויבות לזכויות אדם
ניסיון בעבודת התכנון והיכרות עם מערכת התכנון
יכולת עבודה עם נשים ועם רשויות המקומיות
יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות
שליטה בערבית – חובה
היכרות עם מערכת GIS – יתרון
ניידות גבוהה
תינתן עדיפות לתושבת הנגב
היקף המשרה: 100% (אפשרות לגמישות).
מקום העבודה: התפקיד מחייב ניידות גבוהה. עיקר העבודה בנגב
תחילת העבודה: מיידית

קורות חיים ומכתב נלווה המסביר מדוע הנך מעוניינת בתפקיד, יש לשלוח בדואר אלקטרוני (בלבד) bimkom@bimkom.org עד ליום 5 בפרואר, 2021.   רק מועמדויות מתאימות תיענינה.