English | العربية

מה אפשר לעשות כדי לקדם דיור בר השגה?

הודעה לעיתונות

17 ביולי 2011

מוגש מטעם הקואליציה לדיור בר השגה כחומר למחשבה עבור ראש הממשלה ושר השיכון

לקדם חקיקה מתאימה, במקום לחסום אותה:

 • הצעת חוק שהוגשה על ידי שורה ארוכה של חברי כנסת, ונוסחה בסיוע הקואליציה לדיור בר השגה, נועדה לטפל בסמכויות של רשויות התכנון לקדם דיור בר השגה. ההצעה עודנה על שולחן הכנסת, בינתיים, הממשלה מתנגדת לה.
 • הצעת חוק שהוגשה על ידי חברי הכנסת שלי יחימוביץ’ וכרמל שאמה, ונוסחה בסיוע האגודה לזכויות האזרח, נועדה להסדיר את שוק השכירות הפרוע. ההצעה קובעת כי משכיר לא יוכל להעלות את שכר הדירה לשוכר ממשיך ביותר מחמישה אחוזים מדי שנה (אלא בנסיבות מיוחדות), ומסדירה הקמת נציבות שכירות שתיתן סעד מהיר לשוכרי ומשכירי דירות גם יחד, כמקובל במדינות רבות בעולם. ההצעה עודנה על שולחן הכנסת. בינתיים, הממשלה מתנגדת להצעת החוק.

לא לפגוע ביוזמות עירוניות לקידום דיור בר השגה:

 • רשויות מקומיות דוגמת רמת גן, ירושלים, קרית אונו, תל אביב ובת-ים, החלו כבר לפעול לקידום דיור בר השגה, לרוב באמצעות הסכמים עם יזמים: תמורת זכויות בנייה, היזם נדרש להקצות חלק מהדירות להשכרה או מכירה לזכאים בתנאים של דיור בר-השגה. אלא שחוות דעת משפטיות מטעם היועץ המשפטי לממשלה ומשרד הפנים עצרו את התכניות הללו. הקואליציה לקידום דיור בר השגה דווקא סבורה כי חוות הדעת הללו שגויות, וכי אין סיבה לעצור את התכניות החשובות הללו – להיפך, יש לתת לועדות המחוזיות לתכנון ולבניה אור ירוק לבחון ולאשר תוכניות הכוללות דיור בר השגה.

במסגרת הרפורמות שמקדמת הממשלה, לקבוע הוראות לדיור בר השגה:

 •  במסגרת תוכנית הדגל של ביבי – הסופרטאנקר: בימים אלו ממש נדון בישיבות מרתוניות החוק להקמת ועדות דיור לאומיות (וד”לים). הקואליציה לדיור בר השגה, הפועלת במסגרת המטה לתכנון אחראי, פנתה אל ראש הממשלה בדרישה להסדיר במסגרת זו את החובה לשלב בתוכניות דיור בר השגה ודיור ציבורי. בינתיים הממשלה מסרבת.
 • במסגרת הרפורמה בתכנון – גם במקרה זה, הקואליציה לדיור בר השגה וכמה מחברי הכנסת קראו לממשלה לשלב ברפורמה פרק בנושא דיור בר השגה. היועצת המשפטית של הוועדה בכנסת אפילו הציעה נוסח מתאים. בינתיים, הממשלה לא הרימה את הכפפה.
 • במסגרת הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל, לעשות שימוש בקרקעות הציבוריות שבידי המינהל להקמת דיור בר השגה. על אף שמאז שנת 2009 מחויב המינהל על פי חוק לשווק קרקעות לצורך דיור בר השגה ודיור ציבורי, הוא טרם עשה זאת. מבין עשרות אלפי יחידות דיור ששווקו בתקופה זו, אף לא אחת מהן הוקצתה לדיור בר השגה או לדיור ציבורי. גם במקרה זה, הקואליציה לדיור בר השגה פנתה לממשלה, אך לא קיבלה כל מענה ושוקלת פניה לבג”ץ.

להפסיק לייבש את הסיוע של משרד השיכון:

לרשות משרד השיכון עומדים שלושה אמצעים עיקריים לסיוע בדיור, שלושתם סובלים מזה שנים מייבוש תקציבי:

 • דיור ציבורי – בעשורים האחרונים מצטמצם מלאי הדירות בדיור ציבורי, מבלי שנרכשות או נבנות דירות חדשות לדיור ציבורי. כיום עומד המלאי על 66 אלף דירות בלבד, רובן במצב פיזי גרוע, ועשרות אלפים מחכים בתור להיכנס לדיור ציבורי. מבקר המדינה מצא כי מכירת דירות הדיור הציבורי הכניסה לקופת המדינה מעל 2 מיליארד שקלים, אך בניגוד לחוק הדיור הציבורי, אפילו יחידת דיור חדשה אחת לא נרכשה בכספים הללו.
 • סיוע בשכר דירה – המדינה מסייעת ל- 140 אלף משקי בית בתשלום שכר דירה בשיעור של בין 550 ל-1,250 NIS. דוח מבקר המדינה האחרון התריע כי הסיוע לא עודכן שנים ארוכות והוא נשחק בשלושים אחוז ביחס לעלייה במחיר השכירות. בניגוד לנהוג במדינות רבות – אין הבדל בין הסיוע בשניתן לתושבי חולון לבין הסיוע שניתן לתושבי קריית שמונה, חרף פערי המחירים.
 • סיוע לרוכשי דירות: על אף הגידול באוכלוסייה, הגידול בפערים החברתיים ובשיעורי העוני, ועל אף העלייה התלולה במחירי הדירות, תקציב הסיוע לרכישת דירה צומצם בעשור האחרון – מ-5.6 מיליארד ש”ח ל-1.3 מיליארד ש”ח.
 • מחקר של האגודה לצדק חלוקתי מצא כי בשנים האחרונות תקציב משרד השיכון צנח בצורה דרמטית: ב-1999 היה שיעורו 4.5% מתקציב המדינה, ואילו בשנת 2008 – רק 1.6%.
 • גם תקציב הסיוע בדיור לאוכלוסיות זכאיות צנח, מסכום של 7.3 מיליארד NIS ב- 2001, ל- 3.3 מיליארד ב- 2008 ו- 2.7 מיליארד ב- 2011.
 • לא לייקר את בנייתן של דירות קטנות

אחד הגורמים האחראים לעליית מחירי הדירות היא ההעדפה של קבלנים לבנות דירות גדולות ויקרות, כאמצעי למקסום הרווח. כך, בשנת 2008 הגודל הממוצע של יחידת דיור חדשה עמד על 182 מ”ר (!). במקום לעשות כל שניתן כדי לעודד קבלנים להגדיל את היצע הדירות הקטנות,, הרשויות דווקא מעמיסות עלויות נוספות על בנייתן. כך למשל, בחודשים האחרונים הוחלט במינהל מקרקעי ישראל להטיל עלויות נוספות של פיתוח תשתיות על הקבלנים – דבר שמייקר את הדיור.

על אף שהוצע בתחילה להעביר את הכסף כתמריץ לרשויות מקומיות, לטובת קידום בניית דירות קטנות ודירות להשכרה, בסופו של דבר הוחלט שלא לעשות כן. תחת זאת, הוחלט לגבות מהקבלנים דמי פיתוח גבוהים יותר דווקא עבור דירות קטנות. פניית הקואליציה לדיור בר השגה בעניין לא סייעה.