English | العربية

מתווה פראוור-בגין: מהלך כוחני שיהיה בכייה לדורות

היום תצביע מליאת הכנסת בקריאה ראשונה על חוק הכפרים הלא מוכרים בנגב

26 ביוני 2013

היום תצביע מליאת הכנסת על”תזכיר החוק להסדרת התיישבות הבדואים בנגב”, המוכר כ”מתווה פראוור/בגין”. לקראת ההצבעה, מזהירות האגודה לזכויות האזרח ועמותת ‘במקום’: המתווה במתכונתו הנוכחית רק יעמיק את הניכור והאפליה של האזרחים הבדואים בכפרים הלא מוכרים.

לקראת ההצבעה במליאת הכנסת הערב, האגודה לזכויות האזרח ועמותת ‘במקום’ שבות ומזהירות מפני אישור מתווה פראוור/בגין במתכונתו הנוכחית, שמשמעו עקירה ופינוי בכפייה של עשרות כפרים ועשרות אלפי תושבים, באופן שיחרוץ את גורלן של אלפי משפחות לעוני, אבטלה והרס של חיי הקהילה והמרקם החברתי. זאת, כאשר במקביל, מקדמת הממשלה הקמת יישובים יהודיים חדשים, חלקם אף מתוכננים להיבנות על הריסות כפרים בדואים. לדברי הארגונים, את העלות האדירה של התוכנית ההרסנית, יש להפנות לפתרונות מוסכמים של תכנון, פיתוח והסדרת הכפרים במקומם.

הארגונים קוראים לממשלה לפעול לקידום התכנון וההכרה בכפרים, במטרה להבטיח את זכויותיהם הבסיסיות ביותר של אזרחי המדינה הבדואים בנגב.

לדברי עו”ד ראויה אבורביעה מהאגודה לזכויות האזרח, “במשך שנים, האזרחים הבדואים חיו בכפרים ללא תנאי מחייה בסיסיים, בשעה שסביבם קמו עוד ועוד יישובים יהודיים. הממשלה צריכה להחליט, אם פניה לפיתרון אמיתי וצודק שיאפשר לבדואים להשתלב בנגב כאזרחים שווים, או לצעד כוחני שרק יגביר את הניכור, העוינות והעוני בקהילות הללו.”

לדברי נילי ברוך, מתכננת ערים ב’במקום’, “המפתח לפיתרון סוגיית הכפרים הלא מוכרים בנגב הוא התכנון. תכנית להכרה בכפרים הלא מוכרים, דוגמת זו שיזמו תושבי הכפרים עצמם, תאפשר להם לזכות בחינוך, בריאות, תשתיות ראויות ומקורות תעסוקה. זה לא רק המהלך המועיל ביותר, אלא גם הצודק ביותר, אחרי שנים של התעלמות מהכפרים הבדואים, שרובם קיימים עוד מהימים שלפני קום המדינה”.

למכתב מטעם האגודה לזכויות האזרח ו’במקום’:
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/04/unrec-villages230413.pdf