English | العربية

מתווה פראוור-בגין: מהלך כוחני שיהיה בכייה לדורות

ביום שני תדון ועדת השרים לענייני חקיקה בחוק הכפרים הבלתי מוכרים בנגב

5 במאי 2013

ביום שני ה 6 במאי 2013 תדון ועדת השרים לענייני חקיקה ב”תזכיר החוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב”, המוכר כ”מתווה פראוור / בגין”. לקראת הדיון, מזהירות האגודה לזכויות האזרח ובמקום: המתווה במתכונתו הנוכחית רק יעמיק את הניכור והאפליה של האזרחים הבדווים בכפרים הלא מוכרים.

לקראת דיון ועדת השרים לענייני חקיקה מחר (יום שני, 6.5.13) האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום שבות ומזהירות מפני אישור מתווה פראוור/בגין במתכונתו הנוכחית, שמשמעו עקירה ופינוי בכוח של עשרות כפרים ועשרות אלפי תושבים בדווים, באופן שיחרוץ את גורלן של אלפי משפחות לעוני, אבטלה והרס של חיי הקהילה והמרקם החברתי. זאת, כאשר במקביל, מקדמת הממשלה הקמת יישובים יהודיים חדשים, חלקם אף מתוכננים להיבנות על הריסות כפרים בדווים. הארגונים קוראים לממשלה לפעול לקידום התכנון וההכרה בכפרים הבדואים, במטרה להבטיח את זכויותיהם הבסיסיות ביותר של אזרחי המדינה הבדואים בנגב.

לדברי עו”ד ראויה אבורביעה מהאגודה לזכויות האזרח “במשך שנים, האזרחים הבדווים חיו בכפרים ללא תנאי מחייה בסיסיים, בשעה שסביבם קמו עוד ועוד יישובים יהודיים. הממשלה צריכה להחליט, אם פניה לפיתרון אמיתי וצודק שיאפשר לבדווים להשתלב בנגב כאזרחים תורמים, או לצעד כוחני שרק יגביר את הניכור, העוינות והעוני בקהילות הללו.”

לדברי נילי ברוך, מתכננת ערים בעמותת במקום, “המפתח לפיתרון סוגיית הכפרים הלא מוכרים בנגב הוא התכנון. תכנית להכרה בכפרים הלא מוכרים, דוגמת זו שיזמו תושבי הכפרים עצמם, תאפשר להם לזכות בחינוך, בריאות, תשתיות ראויות ומקורות תעסוקה. זה לא רק המהלך המועיל ביותר, אלא גם הצודק ביותר, אחרי שנים של התעלמות מהכפרים הבדווים, שרובם קיימים עוד מהימים שלפני קום המדינה”.

למכתב מטעם האגודה לזכויות האזרח ועמותת “במקום” :

הצח-הסדרת-קרקעות-הבדואים-נייר-עמדה-לועדת-שרים-5.5.13