English | العربية

סעיף 102 לחוק התכנון והבנייה – “הסדר אנטי חברתי”

ועדת הפנים של הכנסת תדון היום (יום ג’ 7.1.2014) בסעיף 102 לחוק התכנון והבנייה שמשמעותו יצירת מדרג מעמדות של ועדות מקומיות

הודעה לעיתונות, 7 בינואר 2014

ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון היום (ג’ 7.1.14) בתיקון מס’ 102 לחוק התכנון והבנייה. עמותת ‘במקום- מתכננים למען זכויות תכנון’, החברה במטה לתכנון אחראי, מתריעה כי התיקונים יובילו ליצירת מדרג מעמדות פסול בין הועדות המקומיות. לטענת העמותה, זהו הסדר אנטי חברתי מובהק, שיחזק עוד יותר את הרשויות המקומיות החזקות ויעמיק את הפערים בינן לבין הרשויות המקומיות החלשות.

עו”ד שרון קרני –כהן, מעמותת ‘במקום’ אמרה: “ההסדר הזה הוא אנטי חברתי מובהק: מחזק את החזקים ומחליש את החלשים. התוצאות ידועות מראש. הוועדות המקומיות שיקבלו סמכויות עודפות יהיו ברשויות מקומיות חזקות מבחינה חברתית כלכלית, בעיקר במרכז הארץ. הועדות החלשות, בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל, יקבלו פחות סמכויות ויותר מגבלות. ככה לא מצמצמים פערים”.

על פי התיקון לחוק, יקבעו שלושה סוגי ועדות מקומיות: רגילות, עצמאיות ועצמאיות מיוחדות, שלכל אחת מהן יהיו סמכויות שונות לאשר תכניות. הסוגים יקבעו על פי הרמה המקצועית של כל אחת מהועדות, למרות שמדובר ברשויות מנהליות מקבילות. כך, במקום שמשרד הפנים, המופקד על תחום התכנון והבנייה יינקט צעדים בכדי לייצר מצב בו כל הוועדות המקומיות ברחבי הארץ יהיו ברמה מקצועית נאותה ועם בסיס מקצועי זהה, הוא מחריף את המצב על ידי הסדר פסול. כמו שאף אחד לא מציע לתת לבית משפט השלום בתל אביב יותר סמכויות כי הוא “יותר מקצועי” מבית משפט השלום בקריית גת או בקריית שמונה, גם לוועדות המקומיות לא ראוי לעשות זאת.

למידע נוסף על תיקון 102 לחוק התכנון והבנייה

להורדת המסמך המלא- הערות במקום לסעיפים 25-28 לחוק התכנון והבניה תיקון 102