English | العربية

עיריית ירושלים מעכבת קידום תכנית בנייה במזרח העיר

הודעה לעיתונות

28 לפברואר 2011

במכתב דחוף ששיגרו הבוקר (28/2) עמותת עיר-עמים ועמותת ‘במקום’ לממונה על הועדה המחוזית, הגב’ רות יוסף, מחו העמותות בתוקף על הכוונה לגנוז תוכנית לכ-800 יחידות דיור בשכונת צור-באהר שבמזרח העיר.

בניסיון להתמודד עם המחדל התכנוני הקשה והמתמשך בירושלים המזרחית, התארגנו תושבי שכונת צור-באהר לפני למעלה משלוש שנים ולקחו על עצמם את היוזמה לערוך תוכנית לכ-800 יחידות דיור בשכונה. התוכנית, שנערכה על-ידי האדריכלית אילה רונאל, נדונה בוועדה המחוזית ביולי 2007, אז קבעה הוועדה כי היא תשוב ותדון בתוכנית לאחר שתתוקן ותתואם עם עיריית ירושלים ולשכת התכנון. בעקבות החלטה זו, פעלו התושבים ללא לאות כדי למלא אחר הדרישות הרבות ומרחיקות הלכת שהועלו בפניהם ע”י נציגי אגף התכנון בעירייה.

למרות המאמצים והמשאבים הרבים שהשקיעו התושבים בתכנית, לא מצאה לנכון עיריית ירושלים לקיים ולו דיון אחד בנושא. כעת הודיעה הוועדה המחוזית לתושבים כי בכוונתה לגנוז את התוכנית, בטענה כי התכנית לא טופלה על ידם.

בפנייתם כותבים הארגונים, כי לא ברור מדוע דינה של תכנית זו שונה מדינן של תכניות אחרות הנמצאות על שולחן הוועדה מזה מספר שנים, ואשר לא ניתנה כל הודעת גניזה בגינן. עמותות ‘במקום’ ו’עיר-עמים’ מבקשות מהוועדה המחוזית לחזור בה מן ההחלטה לגנוז את התכנית, על מנת למנוע פגיעה נוספת בתושבי צור-באהר.

אדריכלית אפרת כהן-בר, ‘במקום’: “חרף המצוקה הקשה של תושבי השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית, ובניגוד להצהרות העירייה ומשרד הפנים על תמיכתן בתכנון שם, עשרות רבות של תוכניות פרטיות של פלסטינים נדחות או נגנזות, ללא כל סיבה מוצדקת. במסגרת התכניות הללו ניתן למצוא פרויקטים של בנייה למגורים ואיתורים לבניית מבני חינוך, שיכולים להקל משמעותית על מצוקת התושבים”.

עורכת הדין אשרת מימון, ‘עיר-עמים’: “יוזמי התוכנית נטלו על עצמם מלאכה קשה ומורכבת של הבאת תוכנית כוללת ורחבה לשכונת מגורים, אשר מן הראוי היה שתובא על-ידי רשויות התכנון עצמן ולמצער שלא יערימו עליה קשיים. אנו מקווים כי עיריית ירושלים תמלא את חובתה הציבורית, ואת הבטחותיה הפומביות, ותפעל לקידום התכנית בשיתוף עם התושבים”.