English | العربية

עתירה נגד התכנית להעברת בני שבט הג’האלין בסמוך למזבלת אבו-דיס

הודעה לעיתונות

1 ביוני 2012

“דגל שחור מתנוסס מעל התכנית להעברת 2,400 בני שבט הג’האלין בסמוך למזבלת אבו-דיס” – בעתירה שהגישו נציגי השבט ‘במקום’ באמצעות עו”ד שלמה לקר ועו”ד איתי מק, דורשים העותרים מהמדינה לבטל את התכנית לפינוי 2,400 בני השבט ממקום מושבם ולהעברתם בסמוך לאתר סילוק הפסולת באבו דיס.

מזבלת אבו-דיס היא אתר סילוק הפסולת המרכזי המשמש את עירית ירושלים ומעלה אדומים ומנקז אליו מאות טונות של אשפה מידי יום. במהלך הדיונים ברשויות התכנון התריעו שלל גורמי המקצוע כי הקמת ישוב חדש בסמיכות לאתר מהווה סכנה בריאותית וסביבתית חמורה. מר ניצן לוי, מאיגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה אמר בדיון שהתקיים במועצת התכנון העליונה כי “לא שמים אנשים בסמיכות לאתר כזה ובשביל זה לא צריך סקר סיכונים…אין בעולם ולא בארץ הקמת יישוב ליד אתר פסולת פעיל ולא מסודר.”

לצד הדרישה לביטול תוכנית הפינוי, דורשים העותרים מהמנהל האזרחי להתחיל בהכנת תוכניות מתאר למגורים עבור בני שבט הג’האלין, המתגוררים מזה עשרות שנים במרחב מדבר יהודה בין ירושלים ליריחו, תוך שיתוף נציגים מורשים של הקהילה בתכנון. זאת, בהתאם לחוק הבינלאומי ולאמנות עליהן חתומה ישראל.

עיד חמיס, חבר ועדת ההגנה הבדואית שמייצגת את בני שבט הג’האלין הביע אופטימיות ביחס לעתירה ואמר: “ההתנחלויות הסמוכות לישובים שלנו הוקמו כאשר אנחנו כבר ישבנו במקום שנים לפניהם. לא רק שאנחנו לא מקבלים מענה לצרכים הבסיסיים ביותר שלנו כמו מים וחשמל בדומה להתנחלויות, אנו נרדפים על התנאים הגרועים ביותר שיש לנו. כל אדם יכול לראות, וכך גם הוכח על ידי אנשי המקצוע – המגורים בסמוך למזבלת אבו דיס לא ראויים אפילו לחיות”.

אדריכל אלון כהן-ליפשיץ מעמותת “במקום” אמר כי:” על הרשויות לייצר פתרונות תכנוניים ראויים שאינם פוגעים בבני אדם ואינם מתעלמים מהם כפי שעושה התכנית הזו. ראוי כי ימצא פתרון אשר ישפר את תנאי החיים הקשים של בני הג’האלין ולא יחמיר אותם”.

עו”ד שלמה לקר, המייצג את בני שבט הג’האלין מזה שנים רבות ובפרט את העותרים בעתירה זו אמר כי: “מדובר בתכנית מסוכנת בריאותית ובטיחותית, אשר לא עולה בקנה אחד עם המשפט הבינלאומי ולא היה עולה על הדעת לתכנן כמותה בתוך שטח ישראל או עבור הישראלים המתגוררים בהתנחלויות באזור. מדובר בחציית קו אדום ביחס הרשויות הישראליות כלפי בני השבט המתגוררים באזור עשרות שנים.”

עתירה נגד פינוי שבט הג’האלין