English | العربية

דרוש.ה ראש.ת מערך הכתיבה

תיאור התפקיד:

קידום, הובלה ו/או ביצוע כתיבה, המבוססת על פעילות העמותה, בשיתוף פעולה הדוק עם חברי צוות אחרים;  הכנת חומרים כתובים (מחקרים קצרים/ניירות עמדה/מאמרים/וכדו’) המספקים מידע על תכנון וזכויות אדם בישראל ובשטחים הכבושים, והערכות מצב עדכניות לבעלי עניין.

בניית מערך כתיבה ארגוני; איתור וזיהוי הזדמנויות לתחקיר וכתיבה לשם הצגת ממצאים מול קובעי מדיניות, רשויות ומוסדות, אקדמיה וקהילת א.נשי מקצועות התכנון; סיוע לחברי.ות צוות אחרות בכתיבת מאמרים והרצאות ובבניית מצגות;  ובהתאם לצורך, ייזום, הנחייה וליווי מחקרים שייערכו על-ידי חוקרים חיצוניים.

הכישורים הנדרשים:

·        מחוייבות לזכויות אדם ולערכי הארגון

·        יכולת מוכחת בכתיבה ובעריכת תחקירים

·        יכולת גבוהה בעבודה בצוות

·        יכולת אנליטית גבוהה

·        כושר ניסוח מעולה בעברית ובאנגלית

·        ידיעת השפה הערבית – יתרון

·        תואר שני בתכנון, גיאוגרפיה, מינהל ציבורי או תחום רלוונטי אחר במדעי החברה – יתרון

היקף משרה:  80%-100%      תחילת עבודה: ינואר 2025

מקום העבודה:  משרדי הארגון בירושלים בשילוב עם עבודה מהבית

קורות חיים בצירוף מכתב נלווה המסביר על התאמתך לתפקיד (עד עמוד) ניתן לשלוח עד ה-31 ביולי 2024 ל: bimkom@bimkom.org  . הראיונות יתקיימו בספטמבר. סודיות מובטחת.