English | العربية

ארכיון התגית: אור עקיבא

אור עקיבא

סדנת תכנון, 2005

העיר אור עקיבא שוכנת במישור החוף הצפוני, בין המטרופולינים הגדולים – תל-אביב מדרום וחיפה מצפון. מזרחית לה המועצה המקומית בנימינה ושכנתה הצמודה ממערב היא קיסריה. בספטמבר 2005 החלה ‘במקום’ להפעיל באור עקיבא סדנת זכויות תכנון, בשיתוף עם קבוצת התושבים ‘מנהיגות צעירה’. הקשר נוצר דרך יוזמה של סגן ראש העיר שהתעניין בנושא ובגיבוש קבוצת המנהיגים הצעירים, אותה הצמיח.באור עקיבא היה ניסיון ראשון מסוגו, לעבוד מן ההתחלה בשיתוף פעולה עם העירייה בתקווה כי גם התושבים וגם העירייה ייצאו נשכרים מן ההתנסות.