English | العربية

ארכיון התגית: כביש הטבעת המזרחי

כביש הטבעת המזרחי

התנגדויות, 2003, 2008

כביש הטבעת המזרחי תוכנן כחלק מתכנית למערכות הכבישים והתשתיות העירוניים, שנועדה לתת מענה לבעיות התחבורה בירושלים במאה ה-21. צוות התכנון של הכביש הוקם בשנת 1991 ביוזמת עיריית ירושלים, באמצעות חברת ‘מוריה’. לקראת סוף 2002 הופקדו להתנגדויות תכניות כביש הטבעת המזרחי. הכביש המתוכנן חולק לחמש תכניות (4585 א’-ה’). עד תום תקופת ההפקדה הגיעו לעיריית ירושלים ולמשרד הפנים כ-150 התנגדויות של גורמים פרטיים ושל ארגונים.

על גבולות ותכנון: תיחום, גידור, הפרדה

כנס, 2003

הכנס השנתי של במקום לשנת 2003 התקיים ב 18 ביוני במכון ון ליר, הוקדש לדיון בהיבטים השונים של מושג הגבול. הגבול הוא חלק מן השפה המרחבית אלא שמשמעויותיו החברתיות אינן מובנות מאליהן. בכנס נדונו משמעויות אלו והועלו השאלות לשם מה תוחמים את המרחב, למי זה כדאי ומי ניזוק מכך. הכנס עסק בצורות שונות של תיחום – כביש, פארק גידור וחומה, כפי שהן מופיעות כיום במציאות הישראלית ובמסגרת עבודתם של המתכננים.