English | العربية

ארכיון התגית: לקיה

התנגדות להעתקת בסיסי המודיעין של הצבא לצפון הנגב

הודעה לעיתונות,21 במרץ 2012

‘במקום’, בשיתוף עם משפחות בדואיות, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, ו’עדאלה’ הגישו התנגדות ל”קרית המודיעין” שתפגע קשות באלפי תושבים בדואים. המתנגדים טוענים כי הצבא בוחר להעביר בסיסים משטח מאוכלס במרכז לשטח מאוכלס בדרום על אף שהיה יכול למקם אותם בשטחים פנויים שיש ברשותו.

בג”צ: המדינה לא נתנה הסבר מספק להתערבות שר הפנים בהקפאת הליכי התכנון בלקיה

הודעה לעיתונות, 26 לאוקטובר 2011

בעקבות עתירת תושבי הישוב הבדווי לקיה ועמותת ‘במקום’ קבע בג”ץ : המדינה לא נתנה הסבר מספק להתערבות שר הפנים בהקפאת הליכי התכנון בלקיה. השר חויב בהוצאות המשפט על סך 10,000 ש”ח. בדיון בבג”ץ שהתקיים ביום ד’, 26.10.11 בעתירתם של תושבי הישוב לקיה ו’במקום’ באמצעות עו”ד ישי שנידור, קבע בית המשפט העליון כי המדינה לא נתנה הסבר המניח את הדעת לגבי התערבות שר הפנים בהליך התכנוני להרחבת היישוב הבדווי לקיה, וכי רק העתירה גרמה לקידום ההליך. בית המשפט חייב את השר בהוצאות משפט בסך 10,000 ש”ח.

לקיה – עיכוב תכנית להרחבת הישוב

עתירה, מרץ 2011

בעתירה לבג”ץ שהגישו ‘במקום’ ונציגי היישוב לקיה ב-27.3.2011 התבקש בית המשפט להורות על קידום לאלתר של התוכנית להרחבת העיירה הבדואית לקיה, המעוכבת זה חודשים רבים על ידי שר הפנים.

עתירה לבג”ץ נגד עיכוב התכנית להרחבת לקיה

הודעה לעיתונות, 27 במרץ 2011

עמותת ‘במקום’ ונציגי הישוב לקיה, הגישו ביום ראשון (27/3) עתירה לבג”ץ (בג”ץ 2412/11) המבקשת, כי ביהמ”ש יורה על קידום לאלתר של התוכנית להרחבת העיירה הבדואית לקיה, המעוכבת זה חודשים רבים על ידי שר הפנים.

קרית המודיעין

התנגדות, פברואר 2011

בפברואר 2011 הגישה ‘במקום’, ביחד עם תושבים מאופקים, ירוחם וערד, התנגדות לתיקון 74 לתכנית המתאר למחוז דרום, אשר נועד לאפשר את הקמתו של בסיס צבאי חדש בשם “קריית המודיעין” באזור צומת שוקת בנגב. במרץ 2012 הגישה ‘במקום’, בשיתוף עם משפחות בדוויות, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, ו’עדאלה’ התנגדות נוספת.