English | العربية

ארכיון התגית: תלפיות

שיכוני תלפיות

התנגדות, 2001 שטח התכנית נמצא בלב שכונות מגורים בדרום ירושלים, בין דרך חברון במערב ושכונת ארנונה במזרח. ‘במקום’ סייעה לתושבים להגיש התנגדות לתכנית המוצעת.