English | العربية

אבו ת’ור – כרטיס שכונה

יוני 2014

רקע על השכונה

שכונת אבו ת’ור (או את’-ת’ורי) נמצאת במרכז ירושלים המזרחית, מדרום לעיר העתיקה ומדרום-מערב לסילוואן. במאה ה- 12 העניק סלאח אד-דין את חטיבת הקרקע עליה התפתחה השכונה, לאחמד בן ג’מאל אד-דין, כאות הוקרה על הסיוע בכיבוש העיר. אחמד בן ג’מאל היה נודע כיוון שהסתובב ברחבי העיר על שור (בערבית: ת’ור) ומכאן שם השכונה. האזור החל להתפתח לקראת סוף המאה ה- 19 ועברו לגור במקום משפחות מהמעמד הגבוה ומשפחות מהמעמד הבינוני-נמוך, מכל הדתות. בזמן מלחמת העולם הראשונה היו בשכונה כמה עשרות בתים ובתחילת התקופה הירדנית, רוב תושבי השכונה היו מהמעמד הגבוה. במרוץ השנים, מהגרים מחברון קנו קרקעות בשכונה והתיישבו בה. אחרי מלחמת 1948, אבו ת’ור חולקה בין ירדן לישראל. במערב, על ראש הגבעה, בבתים בבעלות משפחות פלסטיניות עקורות, התפתחה שכונה יהודית ישראלית בשם “גבעת חנניה”. על המדרונות המשתפלים מזרחה, מעבר לקו הירוק, פרוסה שאר השכונה. חלק זה, מהקו הירוק במערב ועד לסילוואן במזרח, מגיא בן-הינום בצפון ועד ואדי יאצול (נחל אָצַל) בדרום, בנוי כמקשה אחת, רציפה וצפופה.

מאז צירופה של ירושלים המזרחית לירושלים, בעקבות מלחמת 1967, שני חלקי השכונה נמצאים אמנם תחת ריבונות אחת, אבל הם מתפקדים כיחידות נפרדות לכל דבר. אבו ת’ור הפלסטינית הינה בפועל שכונת משנה של סילוואן וחולקת עמה את גורל ההזנחה, הצפיפות והגבלות הבניה הנובעות מהימצאותה באגן החזותי של העיר העתיקה. לשכונה אין עתודות קרקע לפיתוח עתידי, למעט בוואדי יאצול, אשר בו כבר קיימת שכונת משנה, בבניה דלילה יחסית, שטרם זכתה להכרה על ידי הרשויות.

בית הספר מחפש בית

בית הספר היסודי לבנים ע”ש אחמד סאמח ממוקם במבנה מגורים במרכז השכונה. העירייה שוכרת את המבנה מזה שנים אך מעולם לא התאימה אותו למבנה חינוך. הצפיפות רבה, התנאים ההיגייניים מחפירים ותנאי הבטיחות מסוכנים במיוחד: יש כיתות מאולתרות במרפסות, הבנים מטפסים על השולחנות כדי להיכנס ולצאת מהכיתות, יש אסלות בודדות למאות תלמידים, ילדי הגן יוצאים לכביש בכדי להגיע לחצר, ואין חימום מספק בחורף. ועד ההורים פועל בנחרצות במטרה להפעיל לחץ על העירייה לשפר את המצב.

לאחרונה, בוחר מספר הולך וגדל של הורים להעביר את ילדיהם לבתי ספר פרטיים שם התנאים רק קצת יותר טובים. השינויים הקטנים והאיטיים הנעשים בבית הספרֿ, אינם פותרים את הבעיה מיסודה. מענה אמיתי תלוי בשיפוץ יסודי של המבנה או לחלופין בגיוס כל המערכות לבנית בית ספר חדש, בהקדם.

מידע נוסף: