English | العربية
header_image

דרוש.ה ראש.ת מערך הכתיבה

יוני 2024

קידום, הובלה ו/או ביצוע כתיבה, המבוססת על פעילות העמותה, בשיתוף פעולה הדוק עם חברי צוות אחרים;  הכנת חומרים כתובים (מחקרים קצרים/ניירות עמדה/מאמרים/וכדו’) המספקים מידע על תכנון וזכויות אדם בישראל ובשטחים הכבושים, והערכות מצב עדכניות לבעלי עניין.

אתגרים ופעולות ב-2023

דצמבר 2023

למרות האירועים יוצאי הדופן, שהתרחשו לאורך כל השנה, והשפיעו על הפעילות שלנו, העשייה של במקום נמשכה בשלל זירות פעולה בהן התעקשנו לקדם זכויות אדם בתכנון ולהתנגד לכוחות החשוכים המאיימים להשתלט עלינו.

 

מטמנת עודפי עפר בנחל אוג

העדכון דצמבר 2023

ההר הוליד עכבר.הישג לתושבי אל-עיסאוויה ושכניהם מול רשויות התכנון – מטמנת עודפי העפר בנחל אוג צומצמה לחמישית מגודלה בתכנון המקורי

 

כרוניקה של גירוש

דצמבר 2023

שני מסמכים חדשים של במקום ויש דין מתארים את סיפור גירושן של שתי קהילות רועים פלסטיניות ואת מצוקתן הנוכחית

התנגדות להתנחלות חדשה בירושלים – גבעת שקד

נובמבר 2023

ב 30 בנובמבר 2023 הגישה עמותת במקום, יחד עם עמותת עיר עמים, התנגדות לתכנית הקרויה “גבעת שקד” – תכנית להתנחלות חדשה על אדמות בית ספאפא.

מסר משותף מארגוני קהילת זכויות האדם בישראל

12 באוקטובר 2023

 

התנגדות לתכנית לאזור תעשייה שער שומרון

 באוגוסט 2023

תכנית אזור תעשייה שייעשיר את ההתנחלויות בגדה המערבית, ממזרח לכפר קאסם, על חשבון אדמות של פלסטינים וגם על חשבון עבודתם.

ללא דיור, תוכנית החומש בירושלים המזרחית תיכשל

יולי 2023

תכנית חומש חדשה לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי בירושלים המזרחית לשנים 2023-2028 צפויה לצאת לדרך בשבועות הקרובים. הצענו לעורכיה מה צריך לכלול פרק התכנון בה.

קהילות בדואיות תחת איום בנגב

 אפריל 2023

מיני אתר חדש לבמקום בשיתוף עדאלה מציג מפה אינטראקטיבית של קהילות בדואים בנגב המצויות תחת איום מתמשך של עקירה כפויה ונישול.

דרושה נציגות חברתית לא עוד נציג לממשלה

מרץ 2023

 שני תיקונים לחוק התכנון והבנייה המצויים על שולחן ועדת הפנים של הכנסת עלולים לפגוע קשות בעצמאות מערכת התכנון בישראל