English | العربية
header_image

שכונת אל עיסאוויה

עדכון יוני 2022

כבר קרוב ל-20 שנה מלווה עמותת במקום את תושבי אל עיסאוויה שבירושלים המזרחית, במאבקם למען תכנון ראוי המאפשר פיתוח ומספק רווחה.

עין אל-ג’וויזה, אל-וולג’ה

עדכון – אפריל 2022

ב-30 במרץ התקיים דיון בערעור של תושבי עין אל-ג’וויזה לבית המשפט העליון. במהלך הדיון הקצר, הביעו שופטי העליון תמיכה בהליך התכנוני שמקדמים כעת תושבי הכפר וצו הביניים המגן על 38 מהבתים הוארך לחצי שנה נוספת.  

 

קרקע בהליך הסדר בירושלים המזרחית – מפת מעקב

מרץ 2022

מדינת ישראל התחילה בהליך הסדר קרקע בירושלים המזרחית, לראשונה מאז 1967. הסדר קרקע הוא הליך של בירור הזכויות בקרקע מסוימת, מדידה וקביעה מדויקת של גבולותיה ורישום בפנקס הזכויות (“טאבו”). המהלך צפוי להשפיע על כל בעלי הקרקע והמתגוררים בה.

מאבק בתכנית לפינוי כפוי ללא פיצוי ראוי בשכונת הארגזים בתל אביב

מרץ 2022

בשם שתי חברות מועצת העיר תל אביב, הגשנו ערר על אישור תכנית להריסה של צפון שכונת הארגזים בתל אביב, פינוי בכוח של כ-214 משפחות המתגוררות בשכונה, ובנייה מחדש של השכונה ללא פיצוי הולם לתושבים.

תיקון תכנית המתאר העירונית של תל אביב תא/ 5000

מרץ 2022

הגשנו הערות לעדכון תכנית המתאר של העיר תל אביב, בנושא חישוב זכויות בניה (רח”ק), שימור, דיור ציבורי, ציפוף ושיתוף הציבור.

דרוש/ה עובדת שטח וממ”ג לעבודה בירושלים המזרחית

הגשת מועמדות עד ה-30 במרץ 2022

לעבודה מול קהילות פלסטיניות בירושלים המזרחית, הפצת מידע, תיאום והובלת פגישות עם יחידים וקבוצות בשכונות; עבודה ב-GIS (ממ”ג) הכולל מיפוי ועדכון מאגרי מידע ; בניית אפליקציות בArcGIS Online, התפקיד כרוך בניידות גבוהה ועצמאית ברחבי ירושלים המזרחית.

 

על תכנון, קהילה וזכויות אדם

ינואר 2022

כשציינו, לפני כשנתיים, 20 שנים לפעילות העמותה עצרנו רגע להביט על מה עשינו ועל מה קרה בעולם התכנון בישראל במשך שנות קיומינו.

לקט מפעילות העמותה בשנת 2021

התנגדות להקמת התנחלות חדשה על אדמות כפר יאסוף

דצמבר 2021

התכנית מכשירה הרחבה משמעותית של מאחז, שנבנה בחלקו על אדמות פרטיות, שהוא למעשה התנחלות נפרדת ועצמאית ולא שכונה בהתנחלות “כפר תפוח”.

הכנס השנתי של עמותת במקום – באוקטובר 2021