English | العربية
header_image

הכנס השנתי של עמותת במקום – 25 באוקטובר בירושלים

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא %D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1-2021-609x1024.jpg

מע”ר מזרח בירושלים המזרחית

ספטמבר 2021

הוגשה התנגדות עמותת במקום לתכנית מע”ר מזרח – תכנית שימור נטולת מנוף כלכלי שמציעה עירוב שימושים ללא בנייה חדשה למגורים.

לא להפחתת הרוב הדרוש בהסכמה לפינוי-בינוי

 ספטמבר 2021 

הפחתת הרוב הדרוש ל-51% בלבד היא החלטה מזיקה שמניחה שכל המתנגדים הם סחטנים

 

דעו את זכויותיכם! זכויות תושבים וחובות המדינה בהליך הסדר קרקעות

אוגוסט 2021

 

מדינת ישראל התחילה בהליך הסדר קרקעות בירושלים המזרחית. עקרון מרכזי בהליך הסדר הוא עקרון השקיפות לפיו מחויבת המדינה בהפצת מידע ופרסום במספר נקודות זמן לאורך התהליך. אך מדינת ישראל, בניגוד לחוק, מקדמת הליך הסדר ללא הפרסום הנדרש. דבר הפוגע בהליך כולו ובאמינות הרישום. ההתנהלות המחפירה הזו מעוררת את החשש כי בכסות של הליך ההסדר המדינה מבקשת לנכס את הקרקע ולרשום אותה על שמה.

 

עמותת במקום מתכבדת להציג לציבור את אתר המפות הנעלמות.

מאי 2021

יום ירושלים הוא היום שבו נולדה ״ירושלים המזרחית״ אשר סופחה למדינת ישראל באופן חד צדדי. יום זה מסמל בעיני רבים לא את איחודה של העיר אלא דווקא את תהליך הנישול הממושך של הפלסטינים תושבי ירושלים והסביבה מאדמותיהם.  

ישראל לא לומדת!

מאי 2021

אנחנו מצטרפים לקריאה לשים קץ לכיבוש, להפסקת האלימות, ולפגיעה בחפים מפשע בעזה. אנחנו מוסיפים פנייה אל קהילת המתכננים לא לתת יד לתכנון שדוחק את הפלסטינים ממקומותיהם ולא מאפשר להם חיים בכבוד ומימוש זכויותיהם. אנחנו מייחלים שישראל תלמד כבר שהשימוש בכוח הוא בחירה הדנה את כולנו לחיים בצל אלימות תמידית.  

מעקב צווים והריסות בתים בשטח סי

אפריל 2021

עמותת במקום אוספת בעקביות, במשך קרוב ל-15 שנה, את הנתונים היבשים על צווי הריסה והריסות בפועל של בתים ומבנים של פלסטינים ושל מתנחלים בשטחי C.

 

למען עתיד טוב יותר

 בדצמבר 2020

שמחות לעדכן שהצלחנו לגייס מעל ל-200,000 ₪. ההצלחה היא של כולנו ובתקופה בה המרחב של החברה האזרחית בכלל ושל ארגוני זכויות האדם בפרט הולך ומצטמצם, אין הדבר מובן מאליו!

התנגדות לכביש עוקף אל-ולג’ה

20 בדצמבר 2020

מועצת הכפר ולג’ה, בעלי קרקע תושבי הכפר יחד עם העמותות במקום ועיר עמים הגישו התנגדות לתכנית להלבנה והרחבה של כביש “עוקף ולג’ה” אשר מחבר בין ירושלים והתנחלות הר גילה דרך אדמות הכפר. הכביש מהווה תנאי לקידומה של תכנית אחרת שעניינה הרחבת ההתנחלות הר גילה.

התנגדות לתכנית לשדרוג מסילת הרכבת באר-שבע דימונה

דצמבר 2020

ההתנגדות הוגשה יחד עם המועצה האזורית לכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב ומרכז עדאלה. התכנית צפויה לפגוע באופן חמור במרקם החיים בכפרים הלא מוכרים המצויים לאורכה, בזמן שהשגשוג שהרכבת מביאה מדלג מעליהם.