English | العربية
header_image

התנגדות לתכנית לאזור תעשייה שער שומרון

 באוגוסט 2023

תכנית אזור תעשייה שייעשיר את ההתנחלויות בגדה המערבית, ממזרח לכפר קאסם, על חשבון אדמות של פלסטינים וגם על חשבון עבודתם.

ללא דיור, תוכנית החומש בירושלים המזרחית תיכשל

יולי 2023

תכנית חומש חדשה לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי בירושלים המזרחית לשנים 2023-2028 צפויה לצאת לדרך בשבועות הקרובים. הצענו לעורכיה מה צריך לכלול פרק התכנון בה.

קהילות בדואיות תחת איום בנגב

 אפריל 2023

מיני אתר חדש לבמקום בשיתוף עדאלה מציג מפה אינטראקטיבית של קהילות בדואים בנגב המצויות תחת איום מתמשך של עקירה כפויה ונישול.

דרושה נציגות חברתית לא עוד נציג לממשלה

מרץ 2023

 שני תיקונים לחוק התכנון והבנייה המצויים על שולחן ועדת הפנים של הכנסת עלולים לפגוע קשות בעצמאות מערכת התכנון בישראל

מהיום אמור: שמורת טבע גבעות אלונים – אלגאבה

עדכון מרץ 2023

ועדת ערר הכריעה – מורשת הבדואים, כולל רעיית צאן ועיבוד קרקע חקלאית, הם חלק מהנוף והשמורה.

לעמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון דרוש.ה יועצ.ת משפטי.ת

26 במרץ 2023

עיסוק בדיני התכנון והבניה והמשפט המינהלי, לרבות מחקר משפטי, הכנת כתבי בית דין, ליווי הכנת התנגדויות, ייצוג העמותה ולקוחות העמותה בבתי המשפט ובוועדות התכנון; כתיבת מאמרים וניירות עמדה; ליווי וייעוץ שוטף לצוות העמותה בנושאי תכנון ובניה ומשפט מינהלי; ייעוץ שוטף להנהלת העמותה בנושאים ארגוניים משפטיים מתחום דיני העמותות, העבודה, החוזים ועוד

זכויות תכנון במציאות משתנה

מרץ 2023

 

נייר עמדה העוסק בהשפעות הצפויות של ההפיכה המשטרית על זכויות תכנון בין הירדן לים.

מדיניות תכנון הרסנית בגדה המערבית, 2018-2022

16 בינואר 2023

מסמך חדש  (באנגלית) המתאר את שכלול מכניזם ההריסות ואת השינויים המבניים והמשפטיים המונעים הגנה באמצעים תכנוניים על בתי פלסטינים בשטחי C

 

ח’אן א-שווארדה, עכו העתיקה

29 באוקטובר 2022

ביוזמת קבוצת נשים תושבות עכו הגשנו התנגדות לתכנית להפיכת ח’אן א-שוואדה למלון על חשבון זכויותיהם של דיירים מוגנים המתגוררים בחלק ממנו.

שכונת אל עיסאוויה

עדכון יוני 2023

קראת סוף 2022 החליטה הוועדה המחוזית לקבל חלק מטענות ההתנגדות והוחלט לשקול תיקונים משמעותיים בתכנית ולהביאה להפקדה חוזרת לפי סעיף 106ב לחוק.