English | العربية

תכנית מע”ר אור עקיבא

התנגדות

ינואר 2008

מסדנה להתנגדות

במהלך אוקטובר 2007 הופקדה להתנגדויות תכנית למרכז עסקים ראשי (מע”ר) חדש באור עקיבא, המשתרעת על פני שטח של 405 דונם, וכוללת יותר מ-550 יחידות דיור בשישה מגדלים בני 23 עד 26 קומות, ומתחם מסחרי ובו 30,000 מ”ר. עוד בתקופת סדנת התכנון ב 2005, וטרם הפקדת התכנית, ניסו תושבים שהשתתפו בסדנה להיות מעורבים בתהליך התכנון של המע”ר, אולם הפניות נענו בשלילה על ידי העירייה.

עם הפקדתה, נלמדה התכנית על ידי צוות מקצועי של ‘במקום’, ויחד עם נציגי התושבים הוגשה התנגדות בינואר 2008. ההסתייגות המרכזית מהתכנית, כפי שנוסחה על ידי התושבים וצוות ‘במקום’, הייתה כי התכנית במספר היבטים שלה, אינה מתחשבת באופיה של העיר ובצרכי תושביה הנוכחיים, ופונה במקום אליהם לאוכלוסיה חדשה שאמורה “לחזק את העיר”. עיקרי הכשלים בתכנית:

התכנית אינה מתאימה לאור עקיבא:

  • אופי הבנייה המוצעת – גורדי שחקים, לעומת הבנייה הקיימת – פרברית ונמוכה ברובה.
  • יצירת מתחם מגורים בעל צפיפות גבוהה במיוחד, שאינו מתאים לאוכלוסיית המקום. כך, נוצר חשש לרכישת דירות במגדלי המגורים על ידי תושבים מחו”ל ויצירת שכונת רפאים המאוכלסת רק באופן חלקי.
  • התכנית יוצרת עודף שטחי מסחר, העלול לפגוע במסחר הקיים בעיר ובפרנסת בעלי העסקים.

מערכת הדרכים המוצעת מחלקת את אור עקיבא. מערכת הכבישים תחבר למעשה בקלות את שני הכבישים הארציים 2 ו-4 ובכך תהווה מקור משיכה לתנועה חולפת ערה, שתחצה את העיר ותנתק במידה רבה את השכונות הצפוניות מהשכונה הדרומית, ובעיקר מקריית החינוך. אין בתכנית המוצעת פתרונות לנזקים שנובעים מהקמת המחלף על כביש 2 ולהשלכות השליליות על חיי היום-יום של תושבי העיר. ההתנגדות כללה גם חלופה למערכת הדרכים המוצעת בתכנית.
סגירת שטחים ציבוריים מפני כלל אוכלוסיית העיר. יצירת שטחים פתוחים שאינם נגישים והגדרת שטחים מתוך המתחם כ”שטח פרטי פתוח” ממנו יוכלו ליהנות רק דיירי המגדלים, פוגעת ברווחת כלל אוכלוסיית של אור עקיבא.

בעקבות ההתארגנות להגשת התנגדות לתכנית, נפתח ערוץ תקשורת בין ראש העיר לתושבים. בפגישה שנערכה בדצמבר 2007, שטחו התושבים בפניו את עיקרי טענותיהם כנגד התכנית. שני הצדדים סיכמו על צעדים לשיתוף פעולה לבחינת הסוגיות שהעלו התושבים, אך לא הייתה כל התקדמות בערוץ זה. בנוסף, כתוצאה מהגשת ההתנגדות, הזמינה מהנדסת הוועדה המקומית המרחבית “שומרון”, אליה שייכת אור עקיבא, את נציגי התושבים להיות שותפים לתהליך הכנת תכנית המתאר החדשה של אור עקיבא. פעילות התושבים זכתה לסיקור תקשורתי מקומי וארצי.

הוועדה המחוזית חיפה דנה בהתנגדות ב-4.3.08. הוועדה קיבלה את ההתנגדות באופן חלקי בעניין היקף הבנייה למגורים, אך דחתה את הטענות לגבי מערכת הדרכים ואופי הבנייה. לפי החלטת ועדת ההתנגדויות, הופחת מספר יחידות הדיור ל-450, והגובה המרבי למגדלי המגורים נקבע ל-18 קומות בלבד.

ביוני 2008 הוגש ערר על החלטת הוועדה המחוזית חיפה, שהתמקד בארבעה נושאים:

  1. מערכת כבישים רחבה שמזמינה תנועה עוברת;
  2. חוסר נגישות להולכי רגל, אופניים ואנשים עם מוגבלויות;
  3. העדר חוויה אורבנית;
  4. הקמת מתחם מגורים סגור. הגדרה זו באה לעולם במסגרת החלטת ועדת ההתנגדויות המחוזית, מבלי שהופיעה קודם לכן במסמכי התכנית.

הדיון בערר התקיים ב-9.11.08 בפני ועדת העררים שליד המועצה הארצית. בפברואר 2009 החליטה ועדת העררים לקבל את הערר באופן חלקי, כדלקמן:

  1. מערכת הדרכים הרחבה, עם הכיכר המרובעת הגדולה שהוצעה, תישאר בעינה אבל תהיה מערכת סופית. כדי לשנות את פתרון זה יהיה צורך להגיש תכנית חדשה שאפשר יהיה להתנגד לה.
  2. התכנית תחויב לתת פתרונות תנועה המשכיים ובטוחים להולכי רגל, לתנועת אופניים ולאנשים עם מגבלות תנועה בתוך שטחי התכנית ובין שטחי התכנית ושטחים גובלים, בעדיפות למפלס הקרקע.
  3. ועדת העררים דחתה את הערר בעניין הקמת שכונה סגורה, אך הנחתה את לשכת התכנון המחוזית לוודא שלא תהיה כל הוראה כזאת במסמכי התכנית.

התכנית הוחזרה ללשכת התכנון המחוזית, האחראית להטמעת השינויים הנובעים מהחלטת ועדת ההתנגדויות חיפה וועדת העררים שליד המועצה הארצית.