English | العربية

איזה מין מרחב? המדיניות התכנונית מנקודת מבט מגדרית

סדרת מפגשים ביוזמת עמותת ‘במקום’, בשיתוף מכון ון ליר וקרן היינריך בל, שנועדה לבחון את ההתייחסות החברתית-תרבותית השונה לה זוכים גברים ונשים, שיוצרת את זהותם המגדרית. האם וכיצד צרכים מגדריים באים לידי ביטוי במדיניות התכנון? מהי תמונת המצב ב”שטח”? וכיצד מתמודדים גברים ונשים עם מציאות תכנונית נתונה.

בעקבות סדרת המפגשים פורסם קובץ מאמרים בנושא 

מפגש 1: נשים, גברים, מרחב ותכנון – תכנון מרחבי וצרכים מגדריים
יום ג’, 19.10.04, 19:00 – 21:00

ברכות

אדר’ יואב ויינברג, יו”ר ‘במקום’

מושב ראשון: היבטים תיאורטיים

מגדר ותכנון – השפעותיהם של הבדלים מגדריים על תכנון ועל התווית מדיניות
ד”ר טובי פנסטר, גיאוגרפית ומתכננת ערים, אונ’ ת”א, ‘במקום’

מרחב נשי וכבוד האשה – נקודת מבט פמיניסטית
ד”ר אורית קמיר, האוניברסיטה העברית בירושלים

מושב שני: היבטים ישומיים

שונות מגדרית כמרכיב בתכנון
רמי זיו, מהנדס העיר מודיעין-מכבים-רעות

דוגמת מקרה: תכנון אשכול גנים בישוב ערערה
כאוכב יונס, מנכ”ל, דר-אל-ספל-אל-ערבי, ערערה

מפגש 2: נשים בתנועה – הבטים מגדריים של ניידות במרחבי

ום ג’, 16.11.04, 19:00 – 21:00 

יו”ר: בדריה בירומי, מתכננת ערים, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

רלה מזלי, סופרת, חוקרת עצמאית, אקטיביסטית
נשים בתנועה

ערן בנימיני, מרכז השל
התארגנות קהילתית של נשים סביב המאבק בכביש חוצה ישראל: מקרה ראש העין ושוהם

הקרנת קטעים מהסרט “כביש חוצה ישראל” (אולפן שישי / ערוץ 2)
במאית: עינת פישביין

רב שיח: מקומו של המגדר בתכנון תחבורה

ד”ר יעקב גארב, מכון פלורסהיימר
מגדר, ניידות, ומה שביניהם: תיאוריה ודוגמאות מהשטח

רונן חליפה, מנהל תנועה מחוז ירושלים, אגד
שיקולים מגדריים בתחבורה הציבורית בירושלים

עמליה רימלט, מתכננת ערים
כשלים בהטמעת צרכים מגדריים בתכנון מקומי בישראל

מפגש 3: נשים תרבות והעיר הגדולה – חיי היומיום של נשים עירוניות
יום ג’, 21.12.04, 19:00 – 22:00

יו”ר: עו”ד קלריס חרבון, התכנית לסיוע משפטי קהילתי ביפו, (פרייס – ברודי), אוניברסיטת ת”א

עאידה ת’ומא – סולימן, מנכ”ל עמותת ‘נשים נגד אלימות’
נשים פלסטיניות במרחב הישראלי

פרופ’ יוסי שלהב, אוניברסיטת בר-אילן
האשה החרדית בין שני עולמות

סיגל רוזן, מוקד סיוע לעובדים זרים
משנה מקום – משנה מעמד: השינוי במעמדן החברתי של מהגרות עבודה

ענת ברקאי, מתכננת ערים, ‘במקום’
תכנון מרחבי ממבט נשי: מקרה פלורנטין וביר-הדאג’

דיון בהשתתפות הקהל

הקרנת הסרט “מאחורי הרעלה”
במאי כמאל אבו – שארב
(2004, 50 דק’, ערבית, תרגום לעברית)

מפגש 4: חומה ומגדר – חומת ההפרדה מנקודת מבט מגדרית
יום ג’, 1.2.05, 18:00 – 21:30

ברכות
יוליה שרף, נציגת קרן היינריך בל בישראל

יו”ר: לובנה מצראווה, פעילת זכויות אדם

פרופ’ מרטינה לאו, איניברסיטת דרמשטט, גרמניה
The Berlin Wall: Power Relations and Gender Aspects

מיקי קרצמן, צלם
הקרנת שקופיות של נשים במחסומים

רב שיח: נשים, מחסומים וחומות

שולי הרטמן, אנתרופולוגית, ‘במקום’
חומת ההפרדה, המקרה הישראלי: דוגמאות מפעילות ‘במקום’

נוחא מוסלח, עיתונאית
חומת ההפרדה מנקודת מבטה של האשה הפלסטינית

ליה נירגד, פעילה ב”מחסום – watch”, מחברת הספר “חורף בקלנדיה”
האם תינוק ישן הוא מקרה הומניטרי?

דיון בהשתתפות הקהל

סיכום

ד”ר טובי פנסטר
מגדר ותכנון: אילוצים ואפשרויות