English | العربية

אין לנו מקום אחר, זה הבית שלנו

וואלה, 22.07.2019

מאות משפחות במזרח ירושלים נמצאות בסכנת פינוי מבתיהן, לאחר שנחלו הפסדים בבית המשפט, כמו זה שבוצע הבוקר בשכונת ואדי חומוס. לאחר מאבקים ממושכים, התושבים קורסים תחת תביעות מצד עמותות ימין – וחוששים מהדחפורים. “הדמוקרטיה נקברה, רוצים להוציא את כל הערבים”