English | العربية

אל-ג’אבל – השלכות המעבר הכפוי של הקהילות הבדוויות במרחב מעלה אדומים

 דוח חדש של אונרא ו’במקום- מתכננים למען זכויות תכנון’

דוח חדש של ‘אונרא- סוכנות הסעד של האו”ם לפליטים פלסטינים’ ועמותת ‘במקום- מתכננים למען זכויות תכנון’ מציע מחקר ראשון מסוגו על קהילות הבדוויות פלסטיניות באל-ג’אבל, לאחר כ15 שנה מתחילת תהליך העברתם הכפויה ממקום מושבם. הדוח עוסק ב 150 המשפחות שהועברו בכפייה אל היישוב אל ג’אבל בשנת 1997 ממקום מושבם הקודם בשטחים עליהם הורחבה מעלה אדומים. הדוח כולל מחקר מקיף של ההתדרדרות במצב החברתי והכלכלי של האוכלוסייה בעקבות המעבר. על פי הממצאים, המציאות שנוצרה בעקבות ההעברה הכפויה היא פוגענית ובלתי סבירה.

אל ג’אבל הוא ישוב סמי-עירוני, הממוקם בסמוך למזבלת אבו-דיס, מרכז איסוף הפסולת הגדול ביותר בגדה המערבית. הבדווים שהועברו אל היישוב אולצו לעזוב את צורת החיים הכפרית –חקלאית שלהם ולהחליף אותה בצורת יישוב שונה לחלוטין, במהלך שנעשה באופן חד צדדי וללא מנגנונים שיענו על צרכיהם. העברת הבדווים נועדה לאפשר את ההרחבה של ההתנחלות במעלה אדומים ולענות על האינטרסים הישראלי, תוך התעלמות ברורה מהצרכים הבסיסיים של האוכלוסייה הבדווית ומההשלכות הקשות של המעבר.

צילום : במקום

בית באל ג’אבל. צילום : ‘במקום’

ממצאי הדוח הוצגו לציבור במפגש ציבורי באל-ג’אבל ב28 במאי 2013.

להורדת הדוח לחצו כאן. בשלב זה, הדוח זמין במהדורה דיגיטלית בלבד, בשפה האנגלית.