English | العربية

אל-חיסבה – שכונה לא מוכרת בירושלים המזרחית

פברואר 2020

שכונת אל-חיסבה ממוקמת בלב ליבה של ירושלים אך למרות מיקומה המרכזי היא מצויה בשולי התודעה וקיומה כשכונת מגורים לא זכה להכרה על-ידי מוסדות התכנון הישראליים.  בשנות ה-70 של המאה ה-20 תוכנן במקום גן לאומי והשכונה הקטנה נכללה בתוכו, פעולה שגזרה למעשה את עתידה להתקיים ללא תכנון, ללא שירותים מוניציפאליים וללא אפשרות לבנות ולהתפתח.

אל-חיסבה נקראת על שם השוק הסיטונאי (אל-חיזבה) שנבנה על המדרון מתחת למוזיאון רוקפלר בשנות ה-20 של המאה ה-20. בשכונה מתגוררים כ-450 תושבים בשטח של כ-60 דונם ובכ-100 יחידות דיור.

התושבים סובלים מהעדר הכרה תכנונית וכתוצאה מכך מבנייה שנעשית בלית ברירה ללא היתרים, מצווי הריסה וקנסות ומהעדר שירותים מוניציפאליים. כמו כן הם סובלים ממפגעים סביבתיים כגון אתר למיון פסולת ומדרך ראשית משובשת ומאובקת.

לקריאה נוספת על האתגרים העומדים בפני תושבי השכונה ראו כאן

מפות ומיפויים:

אל חיזבה בעלויות

אל חיזבה התפתחות השכונה

אל חיזבה יעודי קרקע