English | العربية

אתיקה בתכנון: שאלות, עמדות, קונפליקטים

3 ביולי 2002, מרכז הכנסים ע”ש קונרד אדנאואר, משכנות שאננים, ירושלים 

בעקבות הכנס הופקה חוברת מאמרים ותקצירי ההרצאות

תכנית הכנס:

התכנסות ורישום
17:00 – 16:30

ברכות ודברי פתיחה
ד”ר טובי פנסטר, יו”ר ‘במקום’
עו”ד אסתר סיוון, מנכ”ל ‘במקום’ 17:30 – 17:00

הרצאה: המקום של המוסר
פרופ’ עדי אופיר, המכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל-אביב
מנחה: אדריכלית יהוטל שפירא, ‘במקום’ 18:30 – 17:30

הפסקה וכיבוד קל
19:00 – 18:30

המוסר, תוכנית המתאר ומה שביניהם
מנחה: אדריכל יואב וינברג, ‘במקום’
סדנת זכויות תכנון בכפר הבדואי קאסר אל-סר
מר איברהים אל-הוואשלה, קאסר אל-סר
אדריכלית שירז סולומון, ‘במקום’

את מי מפנים ובעבור מי בונים ? היבטים חברתיים בפרויקטים של התחדשות עירונית
מר אבי סנדר, אחראי תחום פיתוח כח-אדם וחוסן קהילתי, השרות לעבודה קהילתית, משרד העבודה והרווחה
גב’ שרה קמינקר, מתכננת ערים, ‘במקום’

תכנון ככלי לגישור באזור נווה-שלום
עו”ד ג’מיל דקואר, עדאלה
אדריכלית אילנה רודשבסקי, ‘במקום’ 20:00 – 19:00

בין אתיקה לפרקטיקה: הקונפליקט של המתכנן
תגובות אנשי מקצוע, אנשי אקדמיה והקהל
מנחה: אדריכל חיים יעקובי, ‘במקום’

מגיבים:
פרופסור אורן יפתחאל, ראש החוג לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון
אדריכלית יעל מוריה, שותפה במשרד אדריכלות נוף מוריה-סקלי
גב’ בינת שוורץ, מתכננת מחוז ירושלים והועדה לתשתיות לאומיות, משרד הפנים
ד”ר חנא סוויד,יו”ר המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי וראש מועצת עילבון 21:00 – 20:00