English | العربية

א-ראס

חוות דעת תכנונית

2002

הכפרים צור, ג’בארה וא – ראס יושבים ממזרח לעיר טייבה, במרחק שבין 1.5 ק”מ ל – 5 ק”מ מגבול העיר טייבה והקו הירוק. השטחים החקלאיים של כפרים אילו נושקים לשטחי טייבה והם מושאי עתירה שהגישו תושבי הכפרים כנגד התוואי שהוצע למכשול קו התפר. אוכלוסיית הכפרים, המונה למעלה מ – 2,000 איש, מתפרנסת בעיקר מחקלאות.

התוואי המתוכנן

התוואי המוצע מדרום לצומת שופה יורד דרומה בצמוד לבתים ולחממות של הכפר ג’בארה, במרחק של כ – 1,200 מ’ מבתי העירה טייבה. מדרום לכפר ג’בארה פונה התוואי בחדות מזרחה, בעוטפו את הכפר, ובהמשכו חוצה את מטעי הזיתים בכיוון דרום מזרח בואך א – ראס. בנקודה זו התוואי המוצע הנו במרחק של כ – 3.5 ק”מ מבתי העיר טייבה. מדרום לא – ראס יורד התוואי המוצע במדרון תלול לאפיק נחל אברך, עובר בתוך הואדי בכיוון צפון מערב ולאחר מכן מתפתל במעלה ההר אל כביש הגישה להתנחלות סלעית.

פעילות ‘במקום’

‘במקום’ הגישה חוות דעת תכנונית נלווית לעתירה לבג”צ שהגישו התושבים. בחוות הדעת נטען כי:

  1. התוואי המוצע לא מתחשב בצרכי האוכלוסייה בכל הנוגע למקורות פרנסה ואפשרות פיתוח בעתיד.
  2. התוואי המוצע פוגע בשטחים המעובדים על ידי תושבי הכפרים. 75% מאדמות א- ראס ו – 50% מאדמות כפר צור יהיו בלתי נגישים לתושבי הכפרים.
  3. התוואי המוצע מונע כניסה ממזרח לכ- 4,000 דונם בשטחי C בגדה המערבית.
  4. לתוואי המוצע אין הגיון טופוגרפי וסביבתי והוא נמצא בחלקו בואדיות, מטפס במעלה תלול וחוזה אזורים מעובדים באינטנסיביות.
  5. התוואי המוצע עובר בקרבה רבה מדי לבתי הכפרים ג’בארה וא- ראס. התוואי המוצע אינו מסתמך על דרכים קיימות ובכך פגיעתו הסביבתית גדולה ביותר.

עוד טענה ‘במקום’ כי בניגוד למוצהר על ידי מערכת הביטחון, התוואי המוצע אינו שולט טופוגרפית על גזרת טול-כרם וכי בתנאים הטופוגרפיים הקיימים לא ניתן ליצור מרחב בטחון שהוא אזור פתוח. ובמידה ונדרשת הפרדה בין שטחי ישראל לבין הגדה המערבית יש לעשות זאת באמצעים טכניים משוכללים ולא בהסתמכות על שטחים נרחבים.
‘במקום’ הציעה תוואי אלטרנטיבי לאורך דרכים קיימות, שיעבור בין האדמות של תושבי הכפרים א – ראס, ג’בארה וכפר צור לבין אדמות העיר טייבה שבישראל, על מנת שלא יפגעו המטעים המעובדים על ידי תושבי הכפרים ולא תיפגע פרנסתם.

תוצאות

למרות הטיעונים התכנוניים, וכצפוי – העתירה נדחתה. תושבי הכפרים מנותקים מאדמותיהם, אולם על פי החלטת בג”צ הם יכולים להגיע אליהן על פי אישור מיוחד.