English | العربية

כתבו עלינו- ידיעות וכתבות על 'במקום' בעיתונות


 

עיר הרפאים בנגב

הארץ, 8.12.2012

לוגו הארץ

לפי תשובת המדינה לעתירה שהגישה ‘במקום’, נגד הקמת מתקני הכליאה לאפריקאים, עלות ההקמה של עיר האוהלים נאמדת ב-50 מיליון שקלים. במשרד ראש הממשלה ובמשרד הביטחון סירבו לבקשת “הארץ” לספק נתונים מדויקים על עלות ההקמה שלה. עם זאת, ניתן להעריך מהו המקור הכספי למטרה זו: הקיצוץ בתקציבי משרדי הממשלה, שאושר בממשלה בחודש דצמבר אשתקד.

 


הדיון בבג”ץ בחוק ועדות הקבלה: השופט סלים ג’ובראן בעמדת מיעוט

Globes-גלובס

גלובס, 4/12/2012

עפ”י המסתמן, העתירות הציבוריות נגד חוק ועדות קבלה ביישובים קהילתיים יידחו ברוב של 8 שופטים נגד דעת מיעוט של השופט סלים ג’ובראן