English | العربية

במקום “גן לאומי” “צווי גינון” – תושבים פלסטינים נגד צווי גינון שהוציאה עיריית ירושלים

ערר, 30 ביולי 2015

תושבי השכונות עיסאוויה וא-טור הגישו עררים לבית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים כנגד הכרזת העירייה על שטח של למעלה מאלף ומאתיים דונם כ”גינה”, לאחר שלא הצליחה לאשר באותו  שטח תכנית לגן לאומי.החוק מאפשר לעיריות לתפוס מגרש בודד ולהפוך אותו לגינה ציבורית כדי למנוע את המצב המוכר של מגרש נטוש שהופך למפגע. הרעיון הוא חיובי: העירייה מטפחת על חשבונה את המגרש, שבעליו ממילא לא משתמש בו, והציבור נהנה. אם בעל המגרש רוצה לבנות במגרש שלו – העיריה מחסלת  את הגינה ומפנה את השטח.
במקרה הזה עיריית ירושלים הלכה רחוק מדי: היא הפקיעה שטח עצום בין עיסאוויה מצפון וא-טור מדרום, כולל בתי מגורים, קרקע חקלאית ואפילו בסיס צבאי, והצהירה שכל השטח הזה דרוש לציבור וישמש כגינה – אולי הגינה הזמנית הגדולה בהיסטוריה.
באותו שטח עצמו העירייה גם מקדמת תכנית לגן לאומי – אך כנראה נגמרה שם למישהו הסבלנות לחכות שהתכנית תאושר, והחליטו ללכת בדרך קיצור.
תכנית הגן הלאומי מורדות הר הצופים עמדה להשתמש בכל עתודות הקרקע לבניה בעיסאוויה וא-טור, הסובלות ממחסור קיצוני בקרקע וממצוקת דיור קשה. כך גם טענו התושבים בהתנגדויות לתכנית, יחד עם עמותת במקום ועיר עמים. ועדת העררים הארצית קיבלה אז את הטענה, וקבעה שהוועדה המחוזית תבדוק את צרכי השכונות הללו לפני קביעת גבולות הגן הלאומי החדש, כך שאולי לא כל הקרקע תיגזל מהן. עכשיו באה העירייה ובמקום לעשות את העבודה ולבדוק את צרכי התושבים – הודיעה להם הכל עומד להפוך לגינה.
במקום ועמותת עיר עמים סייעו לתושבים לפנות לבית המשפט.
עו”ד שרון קרני כהן מ”במקום”: “כשתושבי עיסאוויה וא-טור בונים כדי שיהיה להם איפה לחיות במציאות שבה אי אפשר לקבל היתר בניה, אומרים להם שהם קובעים עובדות בשטח ומוציאים נגדם צוי הריסה. אנו מצפים שבית המשפט יאמר כעת  לעיריית ירושלים שהיא הראשונה שמחוייבת להימנע מ”קביעת עובדות בשטח”. לעירייה אין סמכות משפטית ולא הצדקה מוסרית להפקיע מאות דונמים של קרקע פרטית כדי ליישם תכנית שמעולם לא אושרה”.
התנחלות ירוקה – כתבה של הטלויזיה החברתית בנושא