English | العربية

“בסוף הבדואים עוד ירצו לשחות לנו בבריכה”

נוף גלילי עוצר נשימה, חיים שלווים בלב הטבע – דבר לא חסר לתושבי נופית. רק משפחה בדואית, שחיה מעבר לכביש, בלי חשמל וביוב, מקלקלת להם את האידיליה. שורה של שיחי צבר מציינת את גבול החלקה של משפחת חוואלד, בצמוד ליישוב נופית שבגליל התחתון. הבתים הראשונים של היישוב רחוקים כמאה מטר, ומעבר לכביש הוקם לפני כמה שנים מרכז נוער, אבל בינם לבין מתחם הפחונים של המשפחה הבדואית מפרידה תהום. רבים מתושבי נופית מתנגדים לכל ניסיון לאפשר לבני המשפחה לבנות כאן את ביתם, על האדמה שבבעלותם עוד מימי השלטון הטורקי. העמדה כלפי המשפחה היתה אחד הנושאים המרכזיים בבחירות שנערכו לאחרונה לוועד היישוב, אשר העלו זרם עכור של שנאה ופחד מפני הבדואים. “לא אנחנו באנו לנופית, הם באו אלינו. אנחנו היינו כאן לפניהם”, אומר מנגד מוחמד חוואלד.

לקריאת הכתבה במלואה