English | العربية

ברברה אן צור ז”ל

עמותת במקום אבלה את מותה של המתכננת ברברה אן צור ז”ל, חברת הועד המנהל בשנים 2009-2017 ופעילה מרכזית בקידום זכויות תכנון.

ברברה למדה אדריכלות ועיצוב אורבני בלונדון. עבדה עבור משרד השיכון בגליל (1962-1968), במשרדים פרטיים בעיקר בתחום הדיור הציבורי, תכנון שכונות ושיקום שכונות. בשנת 2006 פרשה ברברה מעבודתה והצטרפה כמתנדבת ל’במקום’. מאז היא פעלה בצוות יפו והייתה מסורה לקידום זכויות התושבים שם ובמציאת פתרונות למצוקות הדיור החמורות שלהם ועל השלכות תכניות בניין-עיר הקיימות והמוצעות עליהם. כמו כן, פעלה רבות בשכונת מגוריה נווה שרת, העוברת התחדשות עירונית, כאשר טובת כלל תושבי השכונה עמדה לנגד עיניה.

דמותה הנמרצת של ברברה ותובנותיה יחסרו לנו מאוד. יהי זכרה ברוך.