English | العربية

ג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה

סקר תכנוני ועקרונות לפיתוח

דצמבר 2008

ג’בל מוכבר סקר תכנוני וכיווני פיתוח – כדי לקדם את התכנון בשכונת ג’בל מוכבר שבירושלים המזרחית, ערכה ‘במקום’, בשיתוף עם נציגים מהשכונה, סקר תכנון במהלך 2007 ו-2008. בסקר נאסף חומר רב בכל הקשור למצב השכונה, מצב התכניות החלות עליה, צרכי התושבים, רצונות התושבים והקשיים בהם הם נתקלים בחיי היומיום. החומר רוכז במסמך המגדיר כיווני תכנון ופיתוח מומלצים.

התכנית החדשה לשכונת ג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה, אליה מייחלים התושבים, צריכה להיערך בשיתופם. הסקר הוא שלב ראשון בתהליך התכנון המשותף. אנו מקווים כי רשויות התכנון, ובראש ובראשונה עיריית ירושלים ולשכת התכנון המחוזית, יכירו בנחיצות תכנונה מחדש של השכונה ובחשיבותה של עריכת התכנית יד ביד עם תושביה.

עיקרי הסקר
הנושאים הנדונים במסמך וכיווני התכנון המומלצים:

1. מבנה השכונה: חלוקה לתתי שכונות – שכונת ג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה נמצאת בתחום השיפוט של העיר ירושלים וממוקמת בחלקה הדרומי של ירושלים המזרחית, על השלוחות היורדות מרכס ארמון הנציב בכיוון דרום-מזרח, וכן על הרכס עצמו. השכונה מתפרסת על פני שטח של כ-4,600 דונם, שיש בו מספר שלוחות וואדיות. מבנה שטח זה וההרכב החמולתי של האוכלוסייה הביאו לכך שההתיישבות בשטח התפתחה בכמה מוקדים שיצרו תתי שכונות. ניתן לחלק את השכונה לשבע או שמונה תתי שכונות.

כיווני תכנון מומלצים:

 • שימור החלוקה הקיימת של תתי השכונות, תוך הרחבת השכונות הקטנות כך שיכללו את הבתים שנבנו מחוץ לשטחן, וכן שטחים נוספים שישמשו כעתודות קרקע לבנייה.
 • בנוסף לכך, יש לפתח ולטפח את תתי השכונות באופן המאפשר את תפקודן הפנימי העצמאי, בעיקר בכל הקשור לשירותים לגיל הרך.
 • בהתאם לכך, על כל תת שכונה לכלול, לכל הפחות, מעון לפעוטות, גן ילדים, גינת משחקים ציבורית, מכולת וריכוז תיבות דואר.
 • בתתי שכונות גדולות ימוקמו גם בתי ספר ופונקציות ציבוריות נוספות שישמשו את כלל השכונה.

2. מבני ציבור – בשכונת ג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה קיים מחסור עצום במבני ציבור ובשטחים המיועדים למבני ציבור. הפונקציות היחידות הקיימות, אם כי במידה שאיננה מספקת, הם מבני חינוך. פרט למבני חינוך, לא קיימת אף לא פונקציה ציבורית אחת, זאת למרות שבתכניות החלות בשכונה יש הקצאה מסוימת לכך.

כיווני תכנון מומלצים:

 • מימוש מיידי של המגרשים המיועדים למבני ציבור בתכניות מאושרות.
 • שינוי השימושים המומלצים על פי התכנית המאושרת, באופן שיאפשר איחוד מגרשים סמוכים ויצירת מגרש גדול עבור בית ספר יסודי נוסף.
 • הקצאה נוספת של שטחים למבני ציבור באמצעות תכנון מחדש של השכונה.
 • תוספת זכויות בנייה (באחוזי בנייה ובקומות) במגרשים ציבוריים לשם חיסכון בקרקע.
 • שיפור מצב בתי הספר הקיימים והוספת חדרים ואולמות עבור ספריות, התכנסויות ופעילות ספורט.
 • יצירת מרחב ציבורי מגוון הכולל מתקני תרבות, דת, ספורט ופנאי, בהתאם לצרכי האוכלוסייה.

3. דרכים – אחת הבעיות המרכזיות הקשורות לג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה היא נושא הדרכים. רשת הדרכים הקיימת בשטח הינה במצב גרוע, הן מבחינה פיסית והן מבחינה תכנונית. רק חלק קטן מהדרכים נסלל על ידי העירייה, והוא רצוף מהמורות ובורות ומתוחזק ברמה נמוכה. שאר הדרכים נסללו על ידי התושבים עצמם כגישות לבתים ומצב התחזוקה בהן גרוע אף יותר. באיזורים מסוימים סלולות דרכים בשיפוע תלול כל כך, שהנסיעה בהן, או ההליכה לצדן, מהוות סכנה ממשית.

כיווני תכנון מומלצים:

 • עריכת תכנית דרכים חדשה לשכונה, המתבססת על תכנון הדרכים המוצע על ידי התושבים הכולל, בין השאר, דרכים לביצוע, דרכים לביטול ודרכים נחוצות נוספות.
 • בחינת האפשרות לתכנון ולביצוע כבישים הצרים מ-12 מ’ באיזורים הבנויים בפועל.
 • הפיכת הכביש האמריקאי לציר מסחרי.
 • הצמדת תוואי כביש הטבעת, ככל האפשר, לגבול המוניציפלי, באופן שלא ייווצרו שטחי הפקר ביניהם.

4. שטחים ציבוריים פתוחים – בתכניות לשכונת ג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה נעשתה הקצאת קרקע מוגזמת לשטחי נוף פתוח: בין 60 ל-70 אחוזים. למרות זאת, לא נעשתה הקצאה עבור שטח ציבורי פתוח, ואין בשכונה אף לא גינה ציבורית אחת. התושבים ציינו את נחיצותם של מגרשי ספורט וגינות משחק לילדים.

כיווני תכנון מומלצים:

 • צמצום השטחים המיועדים לנוף פתוח והפיכתם לשטחים לפיתוח איזורי מגורים, מבני ציבור, דרכים ופארקים.
 • בניית מערך של שטחים פתוחים, הכולל גינות כיס שכונתיות, פארקים שכונתיים ופארק מרכזי.
 • שילוב של שטחי חקלאות פרטיים במעמד של שטח פרטי פתוח, כחלק ממערך השטחים הפתוחים.

5. חקלאות – שני תחומים של חקלאות מתקיימים בשכונה: גידול צאן לחלב ולבשר, וגידול מטעי פרי נשירים. מכלאות צאן פזורות בארבעה מוקדים בשכונה ומטעים פזורים על פני כל השכונה, ובעיקר בחמישה מתחמים גדולים. הפעילות החקלאית איננה מוסדרת ולא באה לידי ביטוי בתכניות החלות בשכונה. רוב התושבים מתייחסים אל מכלאות הצאן כאל דבר שעבר זמנו ושעתיד להיעלם בשנים הקרובות, ואילו אל מטעי הפירות מתייחסים התושבים בעיקר כאל עתודות קרקע לבנייה.

כיווני תכנון מומלצים:

 • ביסוס התכנון העתידי של השכונה על סקר שטח מפורט, שיוכן במטרה לאתר איזורים לשימור חקלאות.
 • שילוב שטחי חקלאות פרטיים במעמד של שטח פרטי פתוח, כחלק ממערך השטחים הפתוחים.
 • איתור מתחם בשולי השכונה עבור מכלאות צאן.

6. מסחר ותעסוקה – בתחום המסחר והתעסוקה, התכניות המאושרות בשכונה אינן מציעות מענה של ממש, ובהינתן המצב בשטח – הן אינן רלוונטיות. מתוך שטח בן למעלה מ-4,600 דונם של השכונה כולה, ישנו מתחם אחד, בן שבעה דונם בלבד, המיועד למסחר. בנוסף, מסומנת בתשריט חזית מסחרית באורך של כ-250 מ’, באיזור הכניסה המערבית לרחוב בתי הספר (חי אלמדארס).

כיווני תכנון מומלצים:

 • הקצאת שטחים נוספים בשכונה המשלבים בין מסחר, עסקים ומגורים.
 • הפיכת הכביש האמריקאי לציר מסחרי.
 • יצירת ציר מסחרי נוסף המאופיין באינטנסיביות נמוכה באופן יחסי לכביש האמריקאי.

7. תשתיות – השכונה מצויה במצב של תת פיתוח בכל הקשור לתשתיות: לבתים רבים חסר חיבור תקני למים ולמערכת הביוב העירונית, רחובות חשוכים, כבישים מלאי מהמורות ונעדרי מדרכות להולכי רגל. התושבים טוענים כי הם משתתפים במימון פעילות העירייה על ידי תשלומי ארנונה גבוהים, אך אינם נהנים כמעט מהשירותים שהעירייה אמורה לספק.

כיווני פיתוח מומלצים:

 • התושבים מצפים שהרשויות יספקו את השירותים שהם זכאים להם באופן מיידי. בחלק גדול מהתשתיות, אין צורך להמתין עד להכנתה של תכנית מתאר חדשה, וניתן לעבור מיד לשלב התכנון המפורט ולביצוע.

8. מכשול ההפרדה – מכשול ההפרדה עובר בגבולה המזרחי של שכונת ערב א-סוואחרה. תוואי המכשול, באיזור זה, בנוי בחלקו כחומה עם דרך ביטחון וגדר רשת, ובחלקו האחר, התוואי בנוי ממערכת רחבה של גדרות, ללא חומה בנויה. קטע אחד של מכשול ההפרדה, באיזור שיח’ סעד, בנוי כגדר זמנית עד לבירור התוואי המוצע בבית המשפט. מכשול ההפרדה מחלק משפחות וקהילות, ומהווה מחסום פיזי היוצר סביבו סדרה של מצבים חמורים.

כיווני תכנון מומלצים:

 • בין תושבי ג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה יש הסכמה לגבי מצבם העגום של תושבי הבתים המנותקים בסמוך למכשול ההפרדה. לפיכך, נחוץ בדחיפות תכנון מהיר של דרך אזרחית לגישה אליהם, שתוביל עימה גם תשתיות.

9. השטח הירוק הגדול שממזרח לכביש האמריקאי – בחודשים האחרונים, מקדמות רשויות התכנון תכנית חדשה עבור השטח הירוק הגדול, הכלוא בין הכביש האמריקאי לבין התוואי המתוכנן לכביש הטבעת המזרחי. התכנית המקודמת היא תכנית שלד, שתהווה מסגרת לעריכת תכניות מתאר מפורטות ביוזמת בעלי הקרקעות.

כיווני תכנון מומלצים:

 • על המתכננים לפעול בתיאום ובשיתוף עם תושבי השכונה ונציגיהם המוסכמים.
 • יש לפעול להרחבת השטח הכלוא בין הכבישים, באמצעות הסטת תוואי כביש הטבעת מזרחה והצמדתו לגדר ההפרדה ככל האפשר, כדי שבתים רבים יותר, הבנויים כבר בשטח, ייכללו בתכנית החדשה.
 • יש לקחת בחשבון ולשלב את כל התכניות הנקודתיות שקודמו על&<1470;ידי בעלי קרקע פרטיים, גם במקרים שהתכנון נעצר על&<1470;ידי רשויות התכנון.
 • על התכנון החדש לכלול התייחסות אל השכונה כולה, תוך מתן מענה לצרכי תושביה, בעיקר בכל הקשור בפתרונות למחסור בשטחי ציבור.
 • איזורי המגורים בתכנית יהיו בצפיפות עירונית, באופן שיספק פוטנציאל לבינוי מספר גדול של דירות.
 • יש להפוך את הכביש האמריקאי לרחוב מסחרי עם בינוי אינטנסיבי.
 • יש לכסות את הביוב הזורם בוואדי נאר (קדרון) ולפתח מעליו פארק גדול.
 • יש לחבר את השכונות הצמודות לגדר ההפרדה אל השכונה הירושלמית, באמצעות דרכים.
 • יש לאתר, בשוליים המזרחיים של השטח, מתחם לגידול צאן ובניית מכלאות.
 • שטחים רבים בשכונה זו שייכים לתושבי סילוואן, ולפיכך יש לשתף גם את נציגיהם בתהליך התכנון.

ג’בל מוכבר סקר תכנוני ועקרונות פיתוח, PDF

למידע נוסף על פעילות במקום בג’בל מוכבר