English | العربية

גורל היישובים הערבים בצל מדיניות התכנון הנוכחית

הכנס השנתי ה-12 של בסוגיות קרקע ודיור

כנס המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ובמקום, בשיתוף עם הועד הארצי לראשי הרשויות הערביות, ועדת המעקב העליונה לציבור הערבי בישראל. הכנס התקיים ב23 באפריל, 2012, במלון רימונים המעיין- נצרת.

מושב ראשון: התכנון המתארי בישובים הערביים בישראל- תמונת מצב – לרגל פרסום דוח התכנון המתארי בישובים ערביים בישראל

  • רים סוויד – המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
  • סזאר יהודקין- במקום

תכנית המתאר המוצעת- הניסיון של דאלית אל-כרמל

  • פחמי חלבי- יו”ר הועד הציבורי בדאלית אל-כרמל

התכנון משני צידי הקו הירוק:מחקר השוואתי

  • ד”ר ג’אד אסחאק – מרכז אריג’

אחריות הרשויות המקומיות הערביות בקידום  תכניות המתאר

  • ח”כ ד”ר חנא סוויד

מושב שני: ברכת הכפרים הערבים הבדווים הלא מוכרים

  • מר אבראהים ווקילי- יו”ר המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב

תכנון כדיכוי או תקווה? – מדיניות הממשלה מול התוכניות החלופיות לכפרים הערבים הבדווים בנגב

  • פרופ’ אורן יפתחאל – אוניברסיטת בן גוריון
  • סעיד אבו סמור- המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב

תכנית פרוור וזכויות הערבים הבדווים בנגב

  • עו”ד סהאד בשארה- מרכז עדאלה