English | العربية

ג’סר א-זרקא

ג’סר א-זרקא הינו היישוב הערבי היחיד השוכן על חוף הים התיכון בתחום מדינת ישראל והוא הוכרז כמועצה מקומית בשנת 1963 כאשר אוכלוסייתו מנתה כ-1,600 נפשות. בסוף שנת 2014 מנה כ-13,690 תושבים ושטח השיפוט של המועצה המקומית הינו כ-1,610 דונם בלבד. מבחינה חברתית-כלכלית מדובר באחת הרשויות המקומיות העניות והצפופות במדינה, המדורגת באשכול 1 מתוך 10 וממוקמת במקום 4 בלבד מתוך כל 252 הרשויות המקומיות.

תחילתו של ג’סר א-זרקא במיקומו הנוכחי לפני כ-90 שנה, לאחר שתושביו הראשוניים פונו ממקום מושבם המקורי באזור ביצות כבארה באזור זיכרון יעקב של היום בעקבות ייבושן. היות ורבים מהם עסקו בעבודות לייבוש הביצות, הוסדר עבורם יישוב חלופי על חוף הים, ועובדה זאת תרמה להישארותם במקום אחרי הקמת המדינה. נכון להיום, ג’סר א-זרקא כלוא מכל עבר על ידי גבולות טבעיים ומעשה אדם: הים התיכון ממערב וכביש מס’ 2 ממזרח, קיסריה מדרום וקיבוץ מעגן מיכאל, נחל תנינים ושמורת הטבע שלאורכו בצפון. מבחינה מוניציפלית, המועצה האזורית חוף הכרמל עוטפת את המועצה המקומית ג’סר א-זרקא מצפון, מזרח ודרום.

תושבי ג’סר א-זרקא סובלים מאז ומתמיד מהעדר שטחים לפיתוח מקומי ומצפיפות בנייה גדולה ביותר. צעירים רבים דוחים את מועד נישואיהם בגלל מחסור בדירות, אשר בשנת 2014 נאמד על כ-730 יח”ד. מי שיכולים ממשכים לחיות יחד עם ההורים לאחר חתונתם, וכאשר מתאפשר מפצלים את בית ההורים או בונים תוספות ללא היתר כדי לייצר פתרון דיור בסיסי עבורם ועבור ילדיהם, וכך גדלה הצפיפות בתוך בית המגורים של המשפחה הגרעינית. אחרים עוזבים את היישוב.

בין השנים 2016 עד 2019 ליווינו מספר הליכים תכנוניים ביישוב, מתוך מטרה לשפר את התכנון המוצע ולהביא לתוצאות טובות יותר עבור היישוב ותושביו:

התנגדות לתכנית “מערב ג’סר”

תכנית מס’ 353-0190348 “מערב ג’סר”, הציעה להקים שכונת מגורים חדשה ובה כ-600 יח”ד על קרקעות מדינה בסמוך לחוף הים. מדובר בתכנית חיונית ביותר עבור תושבי המועצה מכיוון שפרט למתחם זה, כמעט ואין קרקעות מדינה פנויות לבנייה למגורים.

במקום הגישה התנגדות לתכנית יחד עם קבוצת תושבים במטרה להתאים את הוראות הבינוי למאפיינים החברתיים של האוכלוסייה המקומית וכדי לשנות את ההוראות שלה ביחס לדרכי הגישה למתחם. הוראות הבינוי אמנם לא שונו, אך הצלחנו להביא לכך שתנאי למימוש מלא של המתחם יהיה בחינה מחודשת של דרכי ההגעה אליו ובמידת הצורך ביצועה של דרך גישה חדשה מצפון היישוב ולאורך נחל התנינים.

התנגדות לתכנית מתאר כוללנית לג’סר א-זרקא

הליך הכנתה של תכנית המתאר הכוללנית מס’ 353-0191023 היה מעשה חיובי לכשעצמו לאחר שנים רבות בהן לא היתה תכנית מתאר מעודכנת. אך למרות המשאבים והזמן הרב שהושקעו בכך, בסופו של דבר התכנית החדשה לקתה במספר כשלים ולמעשה לא נתנה מענה ראוי לצרכים התכנוניים של התושבים והמועצה.

לכן בחודש ינואר 2017 הגשנו התנגדות לתכנית המתאר בה ביקשנו לדחות אותה ולהורות על הכנתה של תכנית חדשה שתתחשב במאפיינים הייחודיים של היישוב ותספק לתושבי ג’סר א-זרקא עתודות קרקע ברות יישום בפרק זמן סביר וללא התניות. במקביל לכך הוגשו התנגדויות של המועצה המקומית ושל עשרות תושבים אשר בקשו לדחות את התכנית המוצעת בגלל העדר פתרונות ראויים עבור המועצה, ומצד שני התנגדויות של גורמים אחרים אשר ביקשו לדחות את התכנית בגלל ההרחבה המוצעת הבלתי מידתית לטענתם של שטחי הפיתוח של ג’סר א-זרקא.

ההתנגדויות לתכנית המתאר נדונו בפני חוקר במהלך 2017 ונדחו רובן ככולן, כמו גם הערר שהגשנו על החלטה זאת בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית. כן הושגה התחייבות של הוועדה המחוזית שנרשמה בהוראות התכנית לפיה יתקיים הליך סדור של מעקב ובקרה אחר יישומה של התכנית אחת לשלוש שנים על מנת לבחון את הצורך בעריכת שינויים בה.