English | العربية

האם רק ליהודים מותר לגור בישובים קהילתיים בנגב?

הודעה לעיתונות, 22 לנובמבר 2015

הממשלה אישרה להקים חמישה ישובים חדשים בנגב, מה שממשיך את מדיניות הממשלה המפלה את התושבים הבדואים באזור. מבדיקת האגודה לזכויות האזרח ועמותת “במקום” עולה ששניים מן הישובים אמורים לקום היכן שכבר קיימים כפרים בדואים. משמעות ההחלטה היא פינוי אלפי אנשים מביתם על מנת להקים ישובים מטופחים ליהודים: הישוב דיה מתוכנן על הכפר הלא מוכר קטמאת בו מתגוררים כ-1,500 בני אדם, והישוב נווה גוריון אמור לקום על חלק מאדמת ביר האדג’, כפר מוכר שכולל כ-6,000 תושבים.

באגודה לזכויות האזרח ו”במקום” מתנגדים לתוכנית הממשלה שתשפיע לרעה על כל הישובים הקיימים בנגב, ערבים ויהודים, מוכרים ולא מוכרים, מבחינה כלכלית, חברתית וסביבתית, ותפגע באוכלוסייה הבדואית במיוחד. המדינה מסרבת כבר שנים ארוכות להכיר בעשרות כפרים בדואים בנגב, וכעת אף מחליטה להקים ישובים במקומם.

החלטה זו אינה אלא המשך למדיניות הממשלה של תכנון אי שוויוני, המנסה להעביר את תושבי הכפרים הבדואים לישובים עירוניים וסמי עירוניים או לעיירות הקיימות, המדורגים בתחתית הסולם הסוציו-אקונומי וסובלים ממצוקות רבות. במקביל, המדינה מאפשרת הקמת של עוד ועוד ישובים קהילתיים קטנים המיועדים ליהודים. כך, במקום להעניק פתרון ראוי וצודק לבדואים שבנגב, התוכנית רק מחמירה את המצב ומפלה אותם לרעה תוך פגיעה בזכותם לשוויון, כבוד וקורת גג.

לפרטים נוספים: דניאל יונס דובר “במקום” 054-6305101

ירון קלנר, דובר האגודה לזכויות האזרח 052-3410631