English | العربية

הכביש שחוצה את בית צפאפא מגיע לדיון בעליון

הארץ,  13 באוקטובר 2013

המדינה הגישה לאחרונה שורת פתרונות לבעיות שייצור הכביש המהיר שצפוי לעבור בשכונה, אך התושבים טוענים כי כל פתרון פרט לקירוי מלא אינו רלוונטי.  הדיון בעתירת תושבי שכונת בית צפאפא בירושלים נגד סלילת הכביש המהיר דרך השכונה יתחדש הבוקר (ראשון) בבית המשפט העליון. לטענת התושבים, עיריית ירושלים הציגה לבית המשפט מצג שווא לפיו התנהל משא ומתן עם המינהל הקהילתי של השכונה והושגו סיכומים בנוגע לסלילת הכביש.

התושבים והמינהל הקהילתי עתרו נגד העירייה ומשרד התחבורה בגין כביש בן ששה מסלולים שיחצה את הכפר לשניים. במקומות מסוימים יעבור הכביש במרחק מטרים ספורים מבתי התושבים. בעתירה טענו התושבים כי הכביש סלילת הכביש מבוצעת למרות שלא הוכנה לו תוכנית מפורטת הנדרשת כחוק. עתירתם נדחתה בבית המשפט המחוזי ונידונה כעת בעליון. לאחרונה הגישו המדינה והעירייה לבית המשפט שורה של פתרונות תחבורתיים סביב הכביש. לטענת התושבים, המינהל הקהילתי ועמותת “במקום”, שמסייעת להם, רוב הפתרונות המוצעים כלל לא רלוונטיים לבעיות שייצור הכביש ולא מספקים מענה לבעיות הקשות ביותר שהוא יצור. דרישת התושבים היא הקפאת הפרויקט או לכל הפחות קירוי מלא של קטע הכביש העובר בכפר.

בשבוע שעבר הגישו העותרים הודעה דחופה לבית המשפט בבקשה להתעלם ממסמך שהגישו עורכי הדין המייצגים את העירייה ומשרד השיכון. במסמך שכותרתו “סיכום ישיבה שנערכה בלשכת מהנדס העיר בתאריך 29.8”, נטען כי המנהל הקהילתי והעירייה הגיעו לסיכומים בנוגע להסדרי התנועה סביב כביש מספר 4. בהודעה מטעם העותרים, כתב עו”ד מוהנד ג’בארה, כי המסמך שהוגש לא רק שמפר את העיקרון לפיו לא מציגים לבית המשפט פרטים ממשא ומתן שלא הבשיל בין הצדדים, אלא שהמסמך גם לא מייצג את מה שהיה בדיון.

“לא רק שהמשיבים מעיזים את פניהם לצרף מסמך הנחזה להיות משקף ומציג פרטי מו”מ שהתנהל בין הצדדים, אלא שהמשיבות עושות דין לעצמן ובעזות מצח שאין שני לה טורחות להכתיר את הפתיח של אותו מסמך במילים ‘להלן הסיכומים שהוצגו בדיון’”, כתב ג’בארה. לטענת משתתפי הפגישה מבית צפאפא, לא הושגו בדיון שום סיכומים והנושא העיקרי שהם העלו בפגישה – קירוי הכביש – כלל לא מופיע במסמך שהוגש לבית המשפט.

“היה ויכוח מאוד סוער, והם לא נתנו שום ביטוי לשום מחלוקת בסיכום שלהם”, אומר עלי איוב, מנהל המינהל הקהילתי, שהשתתף בפגישה עם מהנדס העיר. “ההרגשה של כולנו היא שזה היה תרגיל, חשבתי שהם רציניים ובאים לקראת התושבים, אבל בעצם זה פטרוניזם, שואלים אותך אתה עוד פעם רוצה לעשות בלגן?”. בעקבות המסמך שיצא מהעירייה עלתה דרישה בקרב חברי הנהלת המינהל הקהילתי להודיע על התפטרות קולקטיבית ועל סגירת המתנ”ס בשכונה. עם זאת, החלטה בנושא טרם התקבלה.

מעירייית ירושלים נמסר בתגובה: “העירייה מנהלת שיח פורה וממושך עם התושבים במטרה להגיע להבנות מקסימליות בסוגיית הכביש. הסיכום שצורף לבית המשפט משקף כהוויתו את הדברים שסוכמו בפגישה בין התושבים למהנדס העיר. המסמך אף הועבר לנציגי התושבים בטרם צורף, אך הם בחרו שלא להעביר את התייחסותם אליו”.

http://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.2138727