English | العربية

הכפרים הבדוואים המוכרים – חסמים בפני פיתוח

וואלה, 26.2.2015

גם הכפרים הבדואים המוכרים בנגב סובלים מבעיות פיתוח ותכנון חמורות. דו”חחדש של במקום דן בחסמים המונעים את הפיתוח בכפרים המוכרים. כתבה בנושא וראיון עם האנתרופולוגית שולי הרטמן מ’במקום’ החל מדקה 06:40

http://news.walla.co.il/item/2833239